Cảm âm Từng Yêu - Phan Duy Anh Full Tone Sáo Trúc !

Có kí ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu  Re2 do2 re2 sol, sol la sol la fa re Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau  Do2-fa2 ...
Read More

Cảm âm Xứng Đôi Cưới Thôi - Lê Thiện Thiếu | Full sáo trúc !

Đôi môi thắm nồng  Mi2 mi2 mi2-re2 do2 Má em ửng hồng  Mi2 mi2 mi2-re2 do2 Em chưa lấy chồng thì về anh trông  Mi2 mi2 mi2-re2...
Read More

Cảm âm Để Mị Nói Cho Mà Nghe Full cho sáo trúc !

Để Mị nói cho mà nghe Do re do2 la sol la  Tâm hồn này chẳng để lặng lẽ Sol fa fa re do do la  Thương cha xót mẹ Do2 do2 re2 s...
Read More

Cảm âm Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Full sáo trúc !

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Sol sol sol mi sol-la sol mi sol Để trở về với giấc mơ ngày xưa Mi mi sol do2, do2 si mi sol Bút...
Read More

Vì Một Người Ra Đi - Ưng Hoàng Phúc Full cho sáo trúc !

Vì một người đi mãi, chắc ko quay trở về Do re fa sol la la sol fa sol re Một chuyện tình nay đành chia đôi Do do re fa re fa sol...
Read More

Cảm âm Hoa Cúc Vàng - Thùy Chi Full Tone chuẩn sáo trúc !

Hoa cúc vàng tỏa hương ngát chiều vấn vương  La do2 re fa do2 re2 sol do2 la  Em đi lấy chồng để ai nhớ thương  Sol fa sol do do ...
Read More