Tổng hợp 100 Beat C5 dành cho sáo trúc mới nhất 2018

Bài viết tổng hợp tất cả các beat nhạc trẻ, trữ tình hay được tuyển lọc và chọn lựa : Ở bài viết này mình xin chia sẻ cho các bạn gần 100 ...
Read More

Tổng hợp gần 50 beat nhạc dành cho sáo A4 (Sáo La Trầm) !

Chia sẻ gần 50 bản beat Tone La hay nhất dành cho sáo trúc năm 2018 : Buổi trước mình đã chia sẻ cho các bạn 100 beat hay cho sáo C5 rồi...
Read More

Người mới tập sáo nên thổi thể loại nhạc nào !

Bạn là người mới học sáo trúc, vậy thể loại nhạc nào thích hợp với bạn : Và hôm nay mình lại quay lại với chủ đề người mới học sáo, như c...
Read More