Cảm âm lục dã tiên tung | Cảm âm sáo trúc

Cảm âm lục dã tiên tung 

 Lục dã tiên tung là một tác phẩm khá nổi tiếng trong những bài nhạc hoa với tiết tấu nhẹ nhàng và một âm điệu sâu lắng đã thể hiện thành công trong phim võ thuật.
 Lục dã tiên tung đã được rất nhiều người cover sáo và hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cảm âm.

 Chơi lục dã tiên tung trên sáo gì?

 Đối với bài này thì mình khuyên các bạn nên chơi trên dòng sáo trầm hoặc có và đặc biệt là chơi tiêu. Cảm giác rất phiêu.
 Lục dã tiên tung 

 La sol la rê fa sol

 La fa fa sol fa sol fa sol fa re

Đô la sol fa sol la đố sol fa sol la đố sol

 Lá sol lá rề fa sol

 Lá fa fa sol fa' sol fa sol'-fa rề 

Đố la sol fa sol la đố sol fa sol là đô rế

 Rê đồ rê,rê đồ rê,rê đồ rê đô là rê đồ rê fa,fa rề fa,sol lá rề đố la sol fà sol fà sol la đố sol,

fà sol sòl là đô là đô rề fa sól rề đồ rê.
Mới hơn Cũ hơn

ads