Cảm âm Sứ Thanh Hoa

1 Giới thiệu bài hát Sứ Thanh Hoa :

Xin giới thiệu với các bạn Sứ Thanh Hoa là một bài nhạc rất hay và tuyệt vời và cũng là một tác phẩm tiêu biểu của dòng nhạc trung hoa.
Cảm âm sứ thanh hoa

Đối với tác phẩm này thì mình khuyên các bạn nên chơi trên sáo dizi, sáo Việt cũng được nhưng mình thấy nghe không chất bằng dizi. Sáo việt vẫn có thể chế thành sáo dizi nhé! Bạn nào chưa biết thì có thể lên mạng seach!

2. Chia sẻ cảm âm

Sứ Thanh HoaRế đô là đô,đô là đô,đô là đô,la sòl


Rế đô là đô,đô là đô,là mí rê đồ đồ

Sol lá mí,mí mí rế mí,mí rế mí sól mi

Mí mí mí rê,rê rê rê rê,đồ rêRế đô là đô,đô là đô,đô là đô,la sòl

Sòl la mí,sól sól mi,sól sól mi rê đồ đồ

Rế đô rê mí rê rê đồ rê,đô là rế đô đô là đô,đô đô
Đk:
Sól sól mi rê mí là,rê mi sol mi rê

Sól Sól mi rê mi sol,rê mi sol mi đô

Đồ rê mí sol lá sol mí sol mí mí rê rê

Đồ rê đồ rê,đồ rê mí sól miSól sól mi rê mí là,rê mi sol mi rê

Sól Sól mi rê mi sol,rê mi sol mi đô

Đồ rê mí sol lá sol mí sol mí mí rê rê

Sól mí rê rê đồ đồ

Chúc các bạn thành công !

Copy cảm âm trên trang Học sáo trúc nhớ ghi dẫn nguồn Hocsaotruc.com để tránh vi phạm bản quyền ! Cảm ơn vì sự hợp tác !

Bài viết liên quan :

Trước
« Trước