Cảm âm Sứ Thanh Hoa

1 Giới thiệu bài hát Sứ Thanh Hoa :

Xin giới thiệu với các bạn Sứ Thanh Hoa là một bài nhạc rất hay và tuyệt vời và cũng là một tác phẩm tiêu biểu của dòng nhạc trung hoa.
Cảm âm sứ thanh hoa

Đối với tác phẩm này thì mình khuyên các bạn nên chơi trên sáo dizi, sáo Việt cũng được nhưng mình thấy nghe không chất bằng dizi. Sáo việt vẫn có thể chế thành sáo dizi nhé! Bạn nào chưa biết thì có thể lên mạng seach!

2. Chia sẻ cảm âm :


Re2 do2 la do2, do2 la do2, do2 la do2 la sol
Re2 do2 la do2, do2 la do2, la mi2 re2 do2 do2
Sol la mi2 mi2, mi2 re2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 mi2
Mi2 mi2 mi2 re2, re2 re2 re2 re2 re2, do2 re2

Re2 do2 la do2, do2 la do2, do2 la do2 la sol
Sol la mi2 sol2, sol2 mi2 sol2, sol2 mi2 re2 do2 do2
Re2 do2 er2 mi2 re2 re2 do2 re2
Do2 la re2 do2 do2 la do2, do2 do2

Điệp khúc : 

Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 la, re2 mi2 sol2 mi2 re2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 sol, re2 mi2 sol2 mi2 do2
Do2 re2 mi2 la2 sol2 mi2 sol2 mi2 mi2 re2 re2
Do2 re2 do2 re2, do2 re2 mi2 sol2 mi2

Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 la, re2 mi2 sol2 mi2 re2
Sol2 sol2 mi2 re2 mi2 sol, re2 mi2 sol2 mi2 do2
Do2 re2 mi2 la2 sol2 mi2 sol2 mi2 mi2 re2 re2
Sol mi2 re2 re2 do2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads