Cảm âm Shape Of You mới nhất, chuẩn nhất dành cho sáo trúc !

1. Chia sẻ cảm âm Shape Of You chuẩn cho sáo trúc :

Shape of you là một bài hát có lẽ sẽ được rất nhiều bạn trẻ biết đến với một giai điệu rất hay và một nội dung khá truyền cảm.
Cảm âm shape of you

Bài hát này đã được J. Fla cover khá hay không biết các bạn thế nào chứ mình cứ đi ngủ là mình bất lên nghe thôi :) .
Không vòng vo nừa tôi sẽ chia sẻ cho anh em cảm âm bài này.

2. Cảm âm Shape Of You :

Thật ra thì làm 1 blog chia sẻ cũng vất và nên anh em đã vào trang rồi ủng hộ phát nhé ! Hãy like page chia sẻ cảm âm đến nhiều người khác nhé ! Cái này giúp được mình chứ :) . Đủ 20 like và 20 Share mình sẽ cảm âm nốt nha ! Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm cảm âm attention.

Shape of you !

The club isn't the best place to find a lover So the bar is where I go 
La-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-la2-la2-la2
Me and my friends at the table doing shots Drinking faster and then we talk slow 
Do3-sol2-la2-la2-la2-la2-la2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-fa2-re2
Come over and start up a conversation with just me And trust me I'll give it a chance
Re2-la2-la2-la2-la2-la2-la2-la2-la2-do3-la2-sol2-sol2-la2
now Take my hand, stop
Sol2-fa2-fa2-fa2-fa2-do3 
Put Van The Man on the jukebox And then we start to dance 
La2-la2-la2-sol2-sol2-so2-sol2-sol2-fa2-re2
And now I'm singing like Girl, you know I want your love 
La-do2-re2-re2-do2-re2-do2-re2-la2-sol2
Your love was handmade for somebody like me 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-re2-fa2-la2-sol2-fa2-sol2-re2
Come on now, follow my lead 
Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2
I may be crazy, don't mind me 
Fa2-sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2-re2
Say, boy, let's not talk too much 
Re2-re2,re2-do2-re2-la2-sol2
Grab on my waist and put that body on me 
Sol2-sol2-la2-sol2-fa2-re2-fa2-la2-sol2-fa2-sol2-re2
Come on now, follow my lead 
Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2,,,re2
Come, come on now, follow my lead –um u um um
Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2---------------la-do2-re2-re2
[Chorus] 
I'm in love with the shape of you
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-sol2
We push and pull like a magnet do
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Although my heart is falling too 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-sol2
I'm in love with your body 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
And last night you were in my room
Fa2-sol2-la2-do3-la2-sol2-fa2-sol2
And now my bedsheets smell like you 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Every day discovering something brand new 
Re2-re2-re2-re2-fa2-sol2-sol2-re2-fa2-sol2-sol2
I'm in love with your body 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i 
Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,
I'm in love with your body 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i 
Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,
I'm in love with your body 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i 
Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,
Every day discovering something brand new 
Re2-re2-re2-re2-fa2-sol2-sol2-re2-fa2-sol2-sol2
I'm in love with your body 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
[Verse 2] 
One week in we let the story begin We're going out on our first date 
La-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-la2-la2-la2
You and me are thrifty So go all you can eat Fill up your bag and I fill up a plate 
La2-la2-la2-Do3-sol2-la2-la2-la2-la2-la2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-fa2-re2-fa2
We talk for hours and hours about the sweet and the sour And how your family is doing okay
La2-la2-la2-re3-re3-re3-do3-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-la2-la2
Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat 
Fa2-fa2-fa2-la2-la2-Fa2-fa2-fa2-la2-la2
Tell the driver make the radio play 
La2-la2-la2-sol2-sol2-sol2-fa2-re2-re2
And I'm singing like Girl, you know I want your love 
La-do2-re2-re2-do2-re2-do2-re2-la2-sol2
Your love was handmade for somebody like me 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-re2-fa2-la2-sol2-fa2-sol2-re2
Come on now, follow my lead 
Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2
I may be crazy, don't mind me 
Fa2-sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2-re2
Say, boy, let's not talk too much 
Re2-re2,re2-do2-re2-la2-sol2
Grab on my waist and put that body on me 
Sol2-sol2-la2-sol2-fa2-re2-fa2-la2-sol2-fa2-sol2-re2
Come on now, follow my lead 
Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2,,,re2
Come, come on now, follow my lead –um u um um
Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2----------------la-do2-re2-re2
[Chorus] 
I'm in love with the shape of you
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-sol2
We push and pull like a magnet do
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Although my heart is falling too 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-sol2
I'm in love with your body 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
And last night you were in my room
Fa2-sol2-la2-do3-la2-sol2-fa2-sol2
And now my bedsheets smell like you 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Every day discovering something brand new 
Re2-re2-re2-re2-fa2-sol2-sol2-re2-fa2-sol2-sol2
I'm in love with your body 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i 
Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,
I'm in love with your body 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i 
Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,
I'm in love with your body 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i 
Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,
Every day discovering something brand new 
Re2-re2-re2-re2-fa2-sol2-sol2-re2-fa2-sol2-sol2
I'm in love with the shape of you 
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Come on, be my baby, come on 
La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2
Come on, be my baby, come on 
La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2
Come on, be my baby, come on 
La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2
Come on, be my baby, come on 
La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2
Come on, be my baby, come on 
La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2
Come on, be my baby, come on 
La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2
Come on, be my baby, come on 
La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2
Come on, be my baby, come on 
La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2

Chúc các bạn thành công !

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads