Cảm âm Despacito -Luis Fonsi - ft. Daddy Yankee chuẩn nhất !

1.Chia sẻ cảm âm bài hát Despacito :

Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bài hát Despacito đây là một bản nhạc nước ngoài rất hay và thu hút được rất nhiều lượt xem trên youtube.
Đây là một bài hát rất vui nhộn và giúp chúng ta có cảm hứng khi làm việc. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho anh em cảm âm.

2. Các kỹ thuật trong bài, cảm âm :

Đối với bài này thì kỹ thuật chính là Đánh lưỡi đơn, láy rền là các bạn có thể chơi khá tốt bài này rồi. Bạn nào chưa nắm rõ kỹ thuật này thì có thể tham khảo tại đây.
Còn về sáo thì các bạn có thể chơi trên cây C5(Sáo Đô) hay là A4(La trầm nhé ).

Cảm âm Despatico
Ohhh, oh, no, oh, no, oh ,Hey, yeah!
Sol2-fa2-sol2-fa2-----fa2-fa2-re2-do2
Dididiri Daddy, go!
[Intro: Luis Fonsi & Daddy Yankee]
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote
Re2-la-re2-mi2-fa2-sol2-fa2-mi2-re2-sib-fa2-fa2
Tengo que bailar contigo hoy
Fa2-do2-fa2-do2-fa2-sol2-mi2,,(đánh lưỡi)
(¡D.Y.!) Vi que tu mirada ya estaba llamándome
Re2-la-re2-mi2-fa2-sol2-fa2-mi2-re2-sib-fa2-sol2-fa2
Muéstrame el camino que yo voy
Fa2-do2-fa2-do2-fa2-sol2-mi2,,(đánh lưỡi)
[Verse 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee]
¡Oh!
Tú,,,, tú eres el imán y yo soy el metal
Re2,,,re2-re2-re2-mi2-fa2-mi2-fa2-mi2-fa2-fa2-mi2
Me voy acercando y voy armando el plan
re2-re2-re2-mi2-fa2-mi2-fa2-mi2-fa2-sol2-do2
Sólo con pensarlo se acelera el pulso
do2-do2-do2-do2-fa2-do2-fa2-do2-fa2-sol2-mi2
(oh, yeah!)
Re2-re2
Ya, ya me está gustando más de lo normal
re2-re2-re2-mi2-fa2-mi2-fa2-mi2-fa2-fa2-mi2
Todos mis sentidos van pidiendo más
re2-re2-re2-mi2-fa2-mi2-fa2-mi2-fa2-sol2-do2
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro
do2-do2-do2-do2-fa2-do2-fa2-do2-fa2-sol2-mi2
[Chorus: Luis Fonsi, Daddy Yankee]
Despacito
fa2-mi2-re2---la
Quiero respirar tu cuello despacito
la-la-la-la-la-re2-re2-re2-re2-do2-re2-sib
Deja que te diga cosas al oído
sib-sib-sib-sib-sib-re2-re2-re2-re2-mi2-fa2-do2
Para que te acuerdes si no estás conmigo
do2-do2-do2-do2-do2- fa2-fa2-fa2-fa2-sol2-sol2-mi2
Despacito
fa2-mi2-re2---la
Quiero respirar tu cuello despacito
la-la-la-la-la-re2-re2-re2-re2-do2-re2-sib
Deja que te diga cosas al oído
sib-sib-sib-sib-sib-re2-re2-re2-re2-mi2-fa2-do2
Para que te acuerdes si no estás conmigo
do2-do2-do2-do2-do2- fa2-fa2-fa2-fa2-sol2-sol2-mi2
(Sube, sube, sube
Sube, sube)
[Post-Chorus: Luis Fonsi, Daddy Yankee]
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo (whoa, whoa)
la2-sol2-la2-sol2-la2-sol2-la2-sol2-la2-sib2-sib2-fa2
Que le enseñes a mi boca (woah, woah)
fa-sib2-sib2-sib2-sib2-sib2-do3-sib2-la2
Tus lugares favoritos,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (favorito, favorito, baby)
la2-la2-la2-la2-la2-sib2-la2-sol2-----------sol2.sol2.sol2.sol2-sol2.sol2.sol2-mi2-fa2
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro (whoa, whoa)
la2-sol2-la2-sol2-la2-sol2-la2-sol2-la2-sib2-sib2-fa2
Hasta provocar tus gritos (whoa, whoa)
fa-sib2-sib2-sib2-sib2-sib2-do3-sib2-la2
Y que olvides tu apellido
la2-la2-la2-la2-la2-sib2-la2-sol2
[Verse 2: Daddy Yankee]
Si te pido un beso, ven, dámelo,
fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-fa2-re2-re2
re2-fa2-fa2-fa2-re2-fa2-re2-re2
Llevo tiempo intentándolo,
re2-fa2-fa2-fa2-re2-fa2-re2-re2
mami, esto es dando y dándolo
re2-fa2-fa2-fa2-re2-fa2-re2-re2
Sabes que tu corazón conmigo te hace bang-bang
re2-sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-sol2-sol2-la2-FA2-FA2
Sabes que esa beba está buscando de mi bang-bang
re2-sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-sol2-sol2-la2-FA2-FA2
Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe
re2-fa2-fa2-fa2-re2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-sol2-fa2
Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe
re2-fa2-fa2-fa2-re2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-sol2-fa2
Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje
fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-la2-la2-la2-do3-fa2-sol2
Empecemos lento, después salvaje
la2-la2-la2-la2-sol2-sol2-sol2-fa2-sol2
[Pre-Chorus: Daddy Yankee]
Pasito a pasito,,,,,,,,,,,,,,,,,, suave suavecito
la-fa2-fa2-fa2-re2-re2-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2
Nos vamos pegando, poquito a poquito
fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2,,, fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2
Cuando tú me besas con esa destreza
sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2-- sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2
Veo que eres malicia con delicadeza
fa2-fa2-fa2-fa2-mi2-mi2-mi2-mi2-do2-mi2
Pasito a pasito, suave suavecito
la-fa2-fa2-fa2-re2-re2-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Y es que esa belleza es un rompecabezas
fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2,,, fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2
sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2-
Veo que eres malicia con delicadeza
fa2-fa2-fa2-fa2-mi2-mi2-mi2-mi2-do2-mi2
Pasito a pasito, suave suavecito
la-fa2-fa2-fa2-re2-re2-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2
Nos vamos pegando, poquito a poquito
fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2,,, fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2
Y es que esa belleza es un rompecabezas
sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2-
Veo que eres malicia con delicadeza
fa2-fa2-fa2-fa2-mi2-mi2-mi2-mi2-do2-mi2
Pasito a pasito, suave suavecito
la-fa2-fa2-fa2-re2-re2-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2
Nos vamos pegando, poquito a poquito
fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2,,, fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2
Y es que esa belleza es un rompecabezas
sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2-- sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2
Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza
fa2-fa2-fa2-fa2-mi2-mi2-mi2-mi2-do2-mi2
¡Oye!
Despacito
fa2-mi2-re2---la
la-la-la-la-la-re2-re2-re2-re2-do2-re2-sib
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oído
Para que te acuerdes si no estás conmigo
sib-sib-sib-sib-sib-re2-re2-re2-re2-mi2-fa2-do2
do2-do2-do2-do2-do2- fa2-fa2-fa2-fa2-sol2-sol2-mi2
Despacito
Deja que te diga cosas al oído
fa2-mi2-re2---la
Quiero respirar tu cuello despacito
la-la-la-la-la-re2-re2-re2-re2-do2-re2-sib
do2-do2-do2-do2-do2- fa2-fa2-fa2-fa2-sol2-sol2-mi2
sib-sib-sib-sib-sib-re2-re2-re2-re2-mi2-fa2-do2
Para que te acuerdes si no estás conmigo
Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza
fa2-fa2-fa2-fa2-mi2-mi2-mi2-mi2-do2-mi2
¡Oye!
Despacito
fa2-mi2-re2---la
Quiero respirar tu cuello despacito
la-la-la-la-la-re2-re2-re2-re2-do2-re2-sib
Deja que te diga cosas al oído
sib-sib-sib-sib-sib-re2-re2-re2-re2-mi2-fa2-do2
Para que te acuerdes si no estás conmigo
do2-do2-do2-do2-do2- fa2-fa2-fa2-fa2-sol2-sol2-mi2

Despacito
fa2-mi2-re2---la
Quiero respirar tu cuello despacito
la-la-la-la-la-re2-re2-re2-re2-do2-re2-sib
Deja que te diga cosas al oído
sib-sib-sib-sib-sib-re2-re2-re2-re2-mi2-fa2-do2
Para que te acuerdes si no estás conmigo
do2-do2-do2-do2-do2- fa2-fa2-fa2-fa2-sol2-sol2-mi2
Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza
fa2-fa2-fa2-fa2-mi2-mi2-mi2-mi2-do2-mi2
¡Oye!
Despacito
fa2-mi2-re2---la
Quiero respirar tu cuello despacito
la-la-la-la-la-re2-re2-re2-re2-do2-re2-sib
Deja que te diga cosas al oído
sib-sib-sib-sib-sib-re2-re2-re2-re2-mi2-fa2-do2
Para que te acuerdes si no estás conmigo
do2-do2-do2-do2-do2- fa2-fa2-fa2-fa2-sol2-sol2-mi2
Despacito
fa2-mi2-re2---la
Quiero respirar tu cuello despacito
la-la-la-la-la-re2-re2-re2-re2-do2-re2-sib
Deja que te diga cosas al oído
sib-sib-sib-sib-sib-re2-re2-re2-re2-mi2-fa2-do2
Para que te acuerdes si no estás conmigo
do2-do2-do2-do2-do2- fa2-fa2-fa2-fa2-sol2-sol2-mi2

Chúc các bạn thành công !

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads