Cảm âm sáo trúc Em Không Là Duy Nhất - Tóc Tiên

Chi Tran

05 tháng 7 2017

Chia sẻ cảm âm Em Không Là Duy Nhất :

Cảm âm Em Không Là Duy Nhất

        Em Không Là Duy Nhất (Tóc Tiên)


Mi Sol Sol Fa Mi Rê Sol, Sol Fa Mi Rê Đô Rê Mi


Mi Rê Sol Rê Đô

Sol Fa Mi Đô Rê Rê

Mi Sol Sol Fa Mi SolLa Sol

Fa Mi Rê Đô, Đô Rê Mi


Sol Sol La Mi Sol La Rê Đô

Mi Rê Đô SolLa Đô Rê


Sol Đô Rê Rê Đô Rê Mi Mi 

Sol Đô Rê Rê Đô Rê La Mi Sol 


Sol La Đô La Đô. Đô La Đô

Mi2 Rê Đô Đô La Sol La Đô La Đô Đô La Sol2 Mi Rê

Mi2 Rê La Đô

Mi Sol Sol Fa Mi SolLa Sol


Fa Mi Rê Đô, Đô Rê Mi

Sol Sol La Mi La La Rê Đô

Mi Rê Đô SolLa Đô Rê


Sol Đô Rê Rê Đô Rê Mi Mi 


Sol Đô Rê Rê Đô Rê La Mi Sol 

Sol La Đô La Đô. Đô La Đô

Mi2 Rê Đô Đô La La Sol La Đô Đô, La Đô Rê Mi Rê
 
Chúc các bạn thành công !
Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trẻ

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :