Cảm âm Thần Thoại Full tone chuẩn nhất dành cho sáo trúc !

Chia sẻ cảm âm bài hát Thần Thoại :

Đây là một trong những bài hát trung hoa được rất nhiều các bạn trẻ yêu sáo biết đến với một giai điệu ngọt ngào lãn mạn các bạn có thể dành tặng bài hát này cho gấu hay là bạn bè của mình.
Cảm âm bài hát thần thoại

Thần Thoại cũng là một trong số những bài hát rất dễ thổi trong sáo trúc. Nó cũng không đòi hỏi người thổi những kỹ thuật nâng cao. Sau đây thì mình xin chia sẻ cho các bạn cảm âm.

Các kỹ thuật trong bài, cảm âm :

Đối với bài này thì các kỹ thuật các bạn cần phải nắm cho mình ở đây đó là đánh lưỡi đơn, láy rền, vuốt ngón và rung hơi là các bạn có thể chơi tốt bài hát này rồi. Bạn nào chưa rõ những kỹ thuật này thì xem lại những kĩ thuật cơ bản trong sáo trúc !

Cảm âm Thần Thoại (Full Tone)

Re la mi, re re mi fa sol la
Re re2 do2 re2 do2 sol la
Re re2 do2 sol la sib la sol fa
Re la sol mi re

Re la mi re re mi fa sol la 
Re re2 do2 re2 do2 sol la
Re re re2 do2 sol la sib la sol fa
Re la sol mi re
ĐK:
Re mi fa sol la fa mi re-do, re mi fa sol la
Re mi fa sol la fa mi re-do, re fa sol fa fa
Re mi fa sol la fa mi re-do, re mi fa sol la
Re mi fa sol la fa mi re-do, re fa sol fa fa

Re2 mi2 fa2 sol2 la2 fa2 mi2 re2-do2, la2 sol2 fa2 sol2 fa2 sol2 la2
Re2 mi2 fa2 sol2 la2 fa2 mi2 re2-do2 la2 sol2 fa2 sol2 fa2 fa2
Re2 mi2 fa2 sol2 la2 fa2 mi2 re2-do2, re2 fa2 sol2 la2 la2
Re2 mi2 fa2 sol2 la2 fa2 mi2 re2-do2, re2 fa2 sol2 fa2 fa2
                                        
Tone Cao

La mi2 si, la la si do2 re2 mi2
La la la2 sol2 la2 sol2 re2 mi2
La la la2 sol2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
La mi2 re2 si la.
ĐK:

La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la si do2 re2 mi2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la do2 re2 do2 do2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 do2.

Chúc các bạn thành công !
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads