Cảm âm Tiếng Đàn Ta Tư chuẩn dành cho sáo trúc !

Chi Tran

24 tháng 7 2017

1. Chia sẻ cảm âm Tiếng Đàn Tơ Lư :

Đây là một bài hát thuộc thể loại nhạc cách mạng rất hay và đây cũng là một bài sáo điển hình cho các bạn tập lưỡi đơn lưỡi kép.
Cảm âm Tiếng Đàn Ta Lư

Cảm âm Tiếng Đàn Ta Lư 


Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu
Re2 re2 la, do2 re2 re2 do2 re2
Đàn Ta lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng
Re2 fa2 fa2 fa2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 la
Mừng thắng trận quê  em
Do2 re2 do2 re2 re2
Từ trên đỉnh núi cao chon von
Fa sol la re2 fa2 fa2 fa2
Thánh thót nhịp  nhàng vang lời em ca. 
Sol2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 re2
Theo nhịp  bước quân đi  trong tiếng đàn Ta lư 
Sol fa do2 la la re2 fa2 la re2 fa2
Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình
La2 la2 la2 la2 la2 la2 sol2 fa2 re2 la
Con chim ch'rao xinh  hót trên cành vui mừng công anh
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 re2
Bộ đội giải phóng  quân ơi,  anh thắng trận miền  tây Khe Sanh 
Sol sol fa do2 la-sol la, re2 fa2 la re2 fa2 fa2 fa2
Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy, đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy
Do2 do2 re2 re2 do2 re2 fa2, fa2 fa2 sol2 la2 fa2 re2 la
Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia 
Sol2 sol2 sol2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2 la re2 fa2 la re2 la re2 fa2
Nó bỏ xác trên rừng
Fa2 re2 fa2 sol2 re2
Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hung ! (Hú) 
Do2 do2 do2 fa2 re2 re2, sol2 sol2 sol2 sol2 sol2 sol2
Đàn em reo ca, ơi đàn Ta Lư
Do2 re2 mi2 mi2, re2 do2 re2 re2


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Nhạc cách mạng

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :