Cảm âm Chợ Đời - Đường Hưng

Chi Tran

07 tháng 3 2018

Cảm âm Chợ Đời hay nhất dành cho sáo trúc :

Cảm âm chợ đời
Cảm âm chợ đời

Các kỹ thuật và cảm âm bài hát chợ đời:

Cũng như các bài khác thì các bạn cần phải nắm cho mình các kỹ thuật cơ bản trong sáo trúc như: Rung hơi, láy rền, vuốt ngón.....

Cảm âm Chợ Đời

Đoạn sáo intro: FA-SON SIB SON FA, RÊ ĐÔ sib son
FA-SON SIB SON FA, RÊ ĐÔ FA FA-SON

Giàu thì nhiều người bước đến bên ta xem như bạn. 
fa-son son son fa son sib sib la la la fa fa-rê

Nghèo thì ngoảnh mặt, rồi quay lưng đi làm ngơ. 
fa-son son fa son sib ĐÔ RÊ RÊ RÊ-ĐÔ RÊ

Tình đời là thế.. thắng làm vua, thua làm bần. 
ĐÔ-RÊ RÊ RÊ FA-SON SON FA-RÊ FA FA RÊ RÊ-ĐÔ

Ai cần ai. Thương ai. Yêu ai giữa cái chợ đời. 
sib son sib ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ-RÊ RÊ fa son-fa-rê

Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba. Ta đâu sợ... 
fa-son son fa son sib sib la la la fa fa-rê

Chỉ sợ lòng người, còn đang trắng bỗng đổi đen. 
fa-son son fa son sib ĐÔ RÊ FA ĐÔ RÊ

Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình. 
ĐÔ-RÊ RÊ FA FA-SON SON FA-RÊ FA FA RÊ RÊ-ĐÔ

Tiền tài , Thân thế. Rồi cũng sẽ về đâu. 
sib sib ĐÔ RÊ sib ĐÔ RÊ fa fa-son
(sib sib ĐÔ RÊ FA SON SON-LA SON-FA FA-SON)

Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây. Ta mới chôn được tình ? 
FA SON SIB SON SON SON FA-SON. FA SON FA RÊ RÊ

Người ngay thắng ư. Mấy ai giữ được mình..? 
sib ĐÔ RÊ ĐÔ. RÊ ĐÔ RÊ fa-son son

Lời yêu thương hôm qua. Xem như là mây khói. 
son sib ĐÔ ĐÔ ĐÔ. ĐÔ ĐÔ sib ĐÔ RÊ

Tình đời bán mua nhau mà thôi. 
ĐÔ-RÊ RÊ SON-LA SON SON SON-FA FA-SON
(ĐÔ-RÊ RÊ SON-LA SON SON ĐÔ3 RÊ3)

Lợi danh giống như mây trên cao. Ai cũng mơ chạm vào... 
FA SON SIB SON SON SON FA-SON. FA SON FA RÊ RÊ

Rồi khi tỉnh giấc đau. 
son-sib ĐÔ ĐÔ-RÊ RÊ DÔ

Ngẫm sự đời mới thấu. 
ĐÔ-RÊ sib sib ĐÔ RÊ

Không tin ai. Đừng tin ai...
FA FA FA. RÊ FA RÊ FA-SON...


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trẻ

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :