Cảm âm Every Time (Hậu Duệ Mặt Trời) chuẩn !

Cảm âm bài hát trong phim Hậu Duệ Mặt Trời chuẩn cho sáo trúc :

Đây có lẽ là một bộ phim mà thu hút rất nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng và trên đài truyền hình phải không nào. Hậu Duệ Mặt Trời là một bộ phim tình cảm và rất thu hút đặc biệt là với giới trẻ hiện nay.
Cảm âm hậu duệ mặt trời

Hậu Duệ Mặt Trời không chỉ hay trong nội dung và hình ảnh trong phim mà nền nhạc của phim cũng làm cho khán giả rất ấn tượng. Bởi vậy mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cảm âm bài hát Hậu Duệ Mặt Trời này.

Một số kỹ thuật và cảm âm bài hát Hậu Duệ Mặt Trời

Đối với những bài hát tình cảm các kỹ thuật các bạn cần lưu ý cho mình như: Láy rền, vuốt ngón và rung hơi.
Cảm âm hậu duệ mặt trời

Đó là những kỹ thuật chính trong bài mà các bạn cần phải nắm được để cho bài sáo Hậu Duệ Mặt Trời của bạn hay hơn và mềm mại hơn. Nếu các bạn còn thắc mắc trong các kỹ thuật này thì có thể tham khảo thêm tại: http://www.hocsaotruc.com/2017/07/tong-hop-cac-ky-thuat-co-ban-ma-nguoi.html
Cảm âm Hậu Duệ Mặt Trời (EveryTime)
Oh..everytime i see you..........ku te nu.nư pôi tề my ơn
La2-sol2-fa2-sol2-la2-do3-fa3-do3...la2-si2-do3-si2-si2-la2-si2.
Chà ku khá sư mi tồ so..lế y-ơ woa
Fa2-fa2-do3-si2-si2-la2-si2...la2-sol2-fa2
Nề. ùn my-ơng í chy-ô...sê sang ku chi ra tố ồ
Fa2-sol2-la2-do3-fa3-do3.. la2-si2-do3-si2-si2-la2-si2..
chì khy ô chú..gô síp phừn tan..nán sa ràm
Fa2-fa2-do3-si2-si2-la2-si2...la2-sol2-fa2.
Baby oh oh oh oh...oh oh oh oh
Sol-sol1-sol2-mi2-re2-mi2...-sol2-mi2-re2-mi2
Baby oh oh oh oh
Sol1-sol1-sol2-mi2-re2-mi2...
Wuo everytime i see you..........ku te nu.nư pôi tề my ơn.
Mi2-re2-do2-re2-mi2-sol2-si2-sol2..mi2-fa2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2.
Chà ku khá sư mi tồ so....lế y-ơ woa.
Do2-do2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2... Mi2-re2-do2
Nề. ùn my-ơng í chy-ô...sê sang ku chi ra tố ồ.
Do2-re2-mi2-sol2-si2-sol2.. mi2-fa2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2..
chì khy ô chú..gô síp phừn tan..nán sa ràm.
Do2-do2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2... Mi2-re2-do2....................
Kư tề nà rưi pá ra bồi tề..nà rừi bồ mỳ ơ-mi sô ji tê.... nàn..
Do2-do2-do2-do2-do2-re2-mi2-re2..si2-si2-si2-si2-si2-do2-re2-do2...la2
Sìm chang y mom chùi..kot ka thá y-ô nan
Do2-do2-fa2-mi2-re2-do2-do2-re2-mi2-re2-mi2.
Ku tè nồ ton ka y-ô..nán jong mài kam tang ha-gì hím đưn gò
Sol1-sol1-do2-re2-mi2-re2-sol2-fa2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-re2-do2-la2
ốn chống i ku tề seeng ga khé..... chù gừm mò lí ú lì
do2-do2-fa2-mi2-re2-do2-do2-re2-mi2...mi2-mi2-mi2-la2-la2-mi2
tồ ra woat chí man..
sol2-sol2-mi2-re2
chì gừ nì ra tố nán tồ ra koen cha ná a..
do2-do2-do2-re2-mi2-mi2-mi2-la2-la2-sol2
-Wuo everytime i see you..........ku te nu.nư pôi tề my ơn.
Mi2-re2-do2-re2-mi2-sol2-si2-sol2..mi2-fa2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2.
Chà ku khá sư mi tồ so....lế y-ơ woa.
Do2-do2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2... Mi2-re2-do2
Nề. ùn my-ơng í chy-ô...sê sang ku chi ra tố ồ.
Do2-re2-mi2-sol2-si2-sol2.. mi2-fa2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2..
chì khy ô chú..gô síp phừn tan..nán sa ràm..
Do2-do2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2... Mi2-re2-do2...................
Nai to na ij má nà y ố kha ku mừn ái sú òm nừn
Do2-do2-do2-mi2-mi2-do2-mi2..do2-do2-do2-mi2-mi2-do2-si2
Mí re rà hế tố ô ồ nài mit  khố khì tá ry ố ju lé yo ố ô
Do3-si2-mi2-re2-do2-la1-si1-do2-re2-mi2-mi2-la2-sol2
Wuo everytime i see you..........ku te nu.nư pôi tề my ơn.
Mi2-re2-do2-re2-mi2-sol2-si2-sol2..mi2-fa2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2.
Chà ku khá sư mi tồ so....lế y-ơ woa.
Do2-do2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2... Mi2-re2-do2
Nề. ùn my-ơng í chy-ô...sê sang ku chi ra tố ồ.
Do2-re2-mi2-sol2-si2-sol2.. mi2-fa2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2..
chì khy ô chú..gô síp phừn tan..nán sa ràm..
Do2-do2-sol2-fa2-fa2-mi2-fa2... Mi2-re2-do2................
Baby oh oh oh oh...oh oh oh oh
Sol1-sol1-sol2-mi2-re2-mi2...-sol2-mi2-re2-mi2..
Ni nut bit koa.ni mí so woa ku hi ang gi ta chi tố
Mi2-fa2-mi2-so2-mi2-fa2-mi2-do2-mi2-fa2-re2-mi2-fa2
Baby oh oh oh oh...oh oh oh oh
Sol1-sol1-sol2-mi2-re2-mi2...-sol2-mi2-re2-mi2..
 On ju na u ri hám Kê i sừ mứ i love you
Do2-la2-sol2-sol2-fa2-fa2-mi2-re2-mi-fa2-sol2-fa2-mi2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads