Cảm âm Lá còn xanh khi anh đang còn trẻ !

Chi Tran

24 tháng 3 2018

Chia sẻ cảm âm bài hát Lá Còn Xanh nhạc cách mạng hay cho sáo trúc :

CẢM ÂM LÁ XANHLá còn xanh, như anh đang còn trẻ

La đô pha, pha pha pha đô la

Lá trên cành, như anh trong toàn dân

Son mi đô, mi mi rê đô pha

Lá rung cây, cành lá tưng bừng đùa vui

Đô la la, pha đô la pha pha son

Anh trai làng, có đi chiến dịch mùa xuân

Son son rê, rê đô rê son đô pha


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Nhạc cách mạng

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :