Cảm âm Một Đêm Say chuẩn nhất cho sáo trúc !

Chi Tran

16 tháng 6 2019

Cảm âm một đêm say

Khi đôi môi em còn[G ]đỏ mọng, em muốn nói “em[Em]yêu anh” ?
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 mi2 re2 re2-mi2 mi2
Khi men còn trong[C]hơi thở, lại gần hôn anh[G]đi.
Mi2 mi2 do2 re2 do2 la, sol sol do2 do2 do2 
Khi con tim không còn trên[G ]đầu, khi hai má em hây hây[Em ]
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 fa2 fa2 re2 mi2 mi2
Em nói em say tiếng[C ]đàn, vậy lại gần hôn anh đi.[G ]
Re2-mi2 mi2 mre2 do2 re2 la, sol sol sol do2 do2 do2

Chorus :

Lại gần hôn[G ]anh, anh sẽ để em mặt trời[Em ]
Do2 do2 sol2 sol2, sol2 sol2 la2 sol2 mi2 mi2..do2
Lại gần hôn[C ]anh, hay em để anh chơi vơi[G ]
Do2 do2 fa2 fa2, fa2 mi2 sol2 mi2 mi2 mi2
Giờ còn đôi ta[G], kia là núi đây là nhà[Em ]
Do2 do2 sol2 sol2, sol2 sol2 la2 sol2 mi2 mi2..do2
Giờ còn đôi[C ]ta, em có muốn đi thật[G ]xa?
Do2 do2 fa2 fa2, fa2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2

Verse 2 :

Ta chỉ sống một lần trên[G]đời, suy nghĩ lắm chi em[Em ]ơi…
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 mi2 re2 re2-mi2 mi2
Bao nhiêu yêu thương[C ]trên đời, là vị ngọt trên[G ]đôi môi
Mi2 mi2 do2 re2 do2 la, sol sol do2 do2 do2
Chorus :
Lại gần hôn[G ]anh, anh sẽ để em mặt trời[Em ]
Do2 do2 sol2 sol2, sol2 sol2 la2 sol2 mi2 mi2..do2
Lại gần hôn[C ]anh, hay em để anh chơi vơi[G ]
Do2 do2 fa2 fa2, fa2 mi2 sol2 mi2 mi2 mi2
Giờ còn đôi ta[G], kia là núi đây là nhà[Em ]
Do2 do2 sol2 sol2, sol2 sol2 la2 sol2 mi2 mi2..do2
Giờ còn đôi[C ]ta, em có muốn đi thật[G ]xa?
Do2 do2 fa2 fa2, fa2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2

Outro : Khi đôi môi em còn[G ]đỏ mọng, em muốn nói “em[Em]yêu anh” ?
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 mi2 re2 re2-mi2 mi2
Khi men còn trong[C]hơi thở, lại gần hôn anh[G]đi.
Mi2 mi2 do2 re2 do2 la, sol sol do2 do2 do2 
Khi đôi môi em còn đỏ[G ]mọng, khi anh nói “ anh yêu em “[Em ]
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 mi2 re2 re2-mi2 mi2
Khi anh ta còn[C ]say giấc nồng, lại gần hôn[G]anh đi….
Re2-mi2 mi2 mre2 do2 re2 la, sol sol sol do2 do2 do2


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trẻ

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :