Cảm âm Một Đêm Say chuẩn nhất cho sáo trúc !

Cảm âm một đêm say

Khi đôi môi em còn[G ]đỏ mọng, em muốn nói “em[Em]yêu anh” ?
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 mi2 re2 re2-mi2 mi2
Khi men còn trong[C]hơi thở, lại gần hôn anh[G]đi.
Mi2 mi2 do2 re2 do2 la, sol sol do2 do2 do2 
Khi con tim không còn trên[G ]đầu, khi hai má em hây hây[Em ]
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 fa2 fa2 re2 mi2 mi2
Em nói em say tiếng[C ]đàn, vậy lại gần hôn anh đi.[G ]
Re2-mi2 mi2 mre2 do2 re2 la, sol sol sol do2 do2 do2

Chorus :

Lại gần hôn[G ]anh, anh sẽ để em mặt trời[Em ]
Do2 do2 sol2 sol2, sol2 sol2 la2 sol2 mi2 mi2..do2
Lại gần hôn[C ]anh, hay em để anh chơi vơi[G ]
Do2 do2 fa2 fa2, fa2 mi2 sol2 mi2 mi2 mi2
Giờ còn đôi ta[G], kia là núi đây là nhà[Em ]
Do2 do2 sol2 sol2, sol2 sol2 la2 sol2 mi2 mi2..do2
Giờ còn đôi[C ]ta, em có muốn đi thật[G ]xa?
Do2 do2 fa2 fa2, fa2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2

Verse 2 :

Ta chỉ sống một lần trên[G]đời, suy nghĩ lắm chi em[Em ]ơi…
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 mi2 re2 re2-mi2 mi2
Bao nhiêu yêu thương[C ]trên đời, là vị ngọt trên[G ]đôi môi
Mi2 mi2 do2 re2 do2 la, sol sol do2 do2 do2
Chorus :
Lại gần hôn[G ]anh, anh sẽ để em mặt trời[Em ]
Do2 do2 sol2 sol2, sol2 sol2 la2 sol2 mi2 mi2..do2
Lại gần hôn[C ]anh, hay em để anh chơi vơi[G ]
Do2 do2 fa2 fa2, fa2 mi2 sol2 mi2 mi2 mi2
Giờ còn đôi ta[G], kia là núi đây là nhà[Em ]
Do2 do2 sol2 sol2, sol2 sol2 la2 sol2 mi2 mi2..do2
Giờ còn đôi[C ]ta, em có muốn đi thật[G ]xa?
Do2 do2 fa2 fa2, fa2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2

Outro : Khi đôi môi em còn[G ]đỏ mọng, em muốn nói “em[Em]yêu anh” ?
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 mi2 re2 re2-mi2 mi2
Khi men còn trong[C]hơi thở, lại gần hôn anh[G]đi.
Mi2 mi2 do2 re2 do2 la, sol sol do2 do2 do2 
Khi đôi môi em còn đỏ[G ]mọng, khi anh nói “ anh yêu em “[Em ]
Mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol, mi2 mi2 sol2 mi2 re2 re2-mi2 mi2
Khi anh ta còn[C ]say giấc nồng, lại gần hôn[G]anh đi….
Re2-mi2 mi2 mre2 do2 re2 la, sol sol sol do2 do2 do2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads