Cảm âm Yêu Đơn Phương Cover (Về Nhà Đi Con ) !

Chi Tran

30 tháng 6 2019

cảm âm yêu đơn phương


Dù cho đã biết nếu đâm đầu yêu đơn phương
Fa sol la la la sol fa sol sol sol
Sẽ không ai thấu mình đau
La-sol-fa sol re fa

Đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu
Do do do do la sib la sol fa sol
Dù cho cố gắng đến mai sau cho dù cô dâu
Fa sol la la do2 sib la sol fa sol sol
Sánh đôi cùng bên ai
La sol fa sol sol ... fa re

Đành ngậm ngùi câu hát man mác yêu người đơn phương.
Do do do do la sib la sib sol fa sol sol fa....

Nguồn : Playnhaccu.com


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trẻ

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :