Cảm âm Anh Là Ai - Phương Ly Full Lời cho sáo trúc !

cảm âm anh là ai

Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh
Mi re mi sol sol fa mi re mi
Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu
Mi re mi re mi sol sol mi mi re fa
Tôi đang ở đây cơn mưa làm rơi ướt vai vì ai.. vì sao?
Fa fa mi fa sol sol mi sol la mi re do mi..mi fa
Giờ anh ở đâu?
Mi fa mi sol

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về
Mi re mi re mi sol sol mi mi mi mi re
Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi
Mi re mi re mi do2 si sol mi
Từ khi nào biết yêu rồi
Sol la sol do2 sol mi
Từ lâu tôi muốn nói về anh.
Sol la la mi2 mi2 do2 re2

Anh là ai?
Mi re mi
Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ
Re2 re2 re2 re2 do2 la sol
Anh là ai?
Mi re mi
Đã giết chết hết bao hy vọng
Re2 re2 re2 re2 do2 sol fa
Anh là ai?
Fa mi fa
Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 
Mi2 mi2 mi2 mi2 re2 do2 sol2, mi2 mi2 mi2 mi2 re2 la sol la
Anh là ai?
Mi re mi
Khiến phút chốc trái tim rung động
Re2 re2 re2 re2 do2 sol mi 
Anh là ai?
Fa mi fa
Mang yêu thuơng theo sau dường như
Re2 re2 re2 re2 re2 do2 re2
Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm
Re2 re2 re2 re2 re2 do2 mi2
Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau
La re2 do2, la sol, mi sol la re2 do2
Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.
La re2 do2, la sol, mi sol la re2 do2

Ver. 2

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về
Mi re mi re mi sol sol mi mi mi mi re
Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi
Mi re mi re mi do2 si sol mi
Từ khi nào biết yêu rồi
Sol la sol do2 sol mi
Từ lâu tôi muốn nói về anh.
Sol la la mi2 mi2 do2 re2

Anh là ai?
Mi re mi
Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ
Re2 re2 re2 re2 do2 la sol
Anh là ai?
Mi re mi
Đã giết chết hết bao hy vọng
Re2 re2 re2 re2 do2 sol fa
Anh là ai?
Fa mi fa
Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 
Mi2 mi2 mi2 mi2 re2 do2 sol2, mi2 mi2 mi2 mi2 re2 la sol la
Anh là ai?
Mi re mi
Khiến phút chốc trái tim rung động
Re2 re2 re2 re2 do2 sol mi 
Anh là ai?
Fa mi fa
Mang yêu thuơng theo sau dường như
Re2 re2 re2 re2 re2 do2 re2
Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm
Re2 re2 re2 re2 re2 do2 mi2
Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau
La re2 do2, la sol, mi sol la re2 do2
Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.
La re2 do2, la sol, mi sol la re2 do2

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ
Re2 re2 re2 re2 do2 la sol
Anh là ai?
Mi re mi
Đã giết chết hết bao hy vọng
Re2 re2 re2 re2 do2 sol fa
Anh là ai?
Fa mi fa
Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 
Mi2 mi2 mi2 mi2 re2 do2 sol2, mi2 mi2 mi2 mi2 re2 la sol la
Anh là ai?
Mi re mi
Khiến phút chốc trái tim rung động
Re2 re2 re2 re2 do2 sol mi 
Anh là ai?
Fa mi fa
Mang yêu thuơng theo sau dường như
Re2 re2 re2 re2 re2 do2 re2
Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm
Re2 re2 re2 re2 re2 do2 mi2

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau
La re2 do2, la sol, mi sol la re2 do2
Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.
La re2 do2, la sol, mi sol la re2 do2

Các bạn cũng có thể xem thêm cảm âm Mặt Trời Bé Con !

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads