Cảm âm Bay Giữa Ngân Hà - Nam Cường Full Tone + Lời !

cảm âm bay giữa ngân hà

Tone Thấp : 

Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao,
Mi sol la la sol la sol mi re mi sol sol 
Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ,
Mi sol la la sol la sol mi re do re mi re
Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé,
Mi re do do re mi sol 
Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh,
Mi re do do la si do2
Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em,
Mi re do do re re do re re

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,
Mi sol la la sol la sol mi re mi sol sol 
Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,
Mi sol la la sol la sol mi re do re mi re
Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,
Mi re do do re mi sol do re mi re mi si do2
Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,
La si do2 do2 la do2 si la si do2

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,
Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2
Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,
Sol2 re2 do2 mi si do2 si
Chỉ là do ánh mắt một người,
La sol la mi2 mi2 la sol
Làm cho anh ngây ngô cả đêm,
La si do2 do2 re2 sol2 re2 
Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,
Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Sol2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay
Do2 si la la mi2 re2 do2 si sol la

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,
Mi sol la la sol la sol mi re mi sol sol 
Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,
Mi sol la la sol la sol mi re do re mi re
Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,
Mi re do do re mi sol do re mi re mi si do2
Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,
La si do2 do2 la do2 si la si do2

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,
Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2
Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,
Sol2 re2 do2 mi si do2 si
Chỉ là do ánh mắt một người,
La sol la mi2 mi2 la sol
Làm cho anh ngây ngô cả đêm,
La si do2 do2 re2 sol2 re2 
Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,
Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Sol2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay
Do2 si la la mi2 re2 do2 si sol la

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,
Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2
Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,
Sol2 re2 do2 mi si do2 si
Chỉ là do ánh mắt một người,
La sol la mi2 mi2 la sol
Làm cho anh ngây ngô cả đêm,
La si do2 do2 re2 sol2 re2 
Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,
Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Sol2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2
Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay
Do2 si la la mi2 re2 do2 si sol la

Tone cao: 

Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao,
La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol la do2 do2 
Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ,
La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la fa sol la sol
Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé,
La sol fa re sol la do2
Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh,
La sol fa fa la re2 mi2
Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em,
La sol fa fa sol sol fa sol sol
Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,
La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol la do2 do2 
Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,
La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la fa sol la sol
Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,
Fa sol la sol la do2 do2,fa sol la sol la re2 mi2
Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,
Re2 mi2 fa2 fa2 re2 fa2 mi2 re2 fa2 fa2

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,
Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2
Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,
La2 sol2 fa2 la re2 fa2 mi2 
Chỉ là do ánh mắt một người,
Re2 do2 re2 la2 la2 do2 do2
Làm cho anh ngây ngô cả đêm,
Re2 mi2 fa2 sol2 la2 do3 sol2

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,
Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Do3 do3 do3 la2 sol2 la2 fa2
Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay
Fa2 mi2 re2 re2 la2 sol2 do2 re2

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,
La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol la do2 do2 
Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,
La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la fa sol la sol
Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,
Fa sol la sol la do2 do2,fa sol la sol la re2 mi2
Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,
Re2 mi2 fa2 fa2 re2 fa2 mi2 re2 fa2 fa2

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,
Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2
Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,
La2 sol2 fa2 la re2 fa2 mi2 
Chỉ là do ánh mắt một người,
Re2 do2 re2 la2 la2 do2 do2
Làm cho anh ngây ngô cả đêm,
Re2 mi2 fa2 sol2 la2 do3 sol2

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,
Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Do3 do3 do3 la2 sol2 la2 fa2
Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay
Fa2 mi2 re2 re2 la2 sol2 do2 re2

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,
Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2
Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,
La2 sol2 fa2 la re2 fa2 mi2 
Chỉ là do ánh mắt một người,
Re2 do2 re2 la2 la2 do2 do2
Làm cho anh ngây ngô cả đêm,
Re2 mi2 fa2 sol2 la2 do3 sol2

Và anh vẫn muốn được ôm lấy em,
Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Do3 do3 do3 la2 sol2 la2 fa2
Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay
Fa2 mi2 re2 re2 la2 sol2 do2 re2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads