Cảm âm Câu Trả Lời - Tiên Tiên Full Lời Sáo Trúc !

cảm âm câu trả lời

anh, đâu cần tôi
Mi2, re2 do2 mi2
đâu cần ai
Re2 do2 mi2
ai cần tôi?
Re2 do2 mi2 
tôi cần ai?
Re2 do2 re2
tôi là ai...
do2 la do2 
trong anh?
Do2 do2
anh, đang mải miết đi tìm kiếm những phù du
mi2, re2 do2 mi2 re2 do2 mi2 re2 do2 mi2
tôi chẳng biết, phải làm sao để làm anh vui
Re2 do2 la2, re2 do2 sol2 do2 do2 re2 re2
là vì khi màn đêm buông xuống lòng mình
Mi mi la mi la si do2 mi mi
vẫn những câu hỏi cũ, mình là ai...?
Mi mi re do mi, mi mi fa
Ai...
Re

góc phố chiều đón đưa, giờ biết ai trong vòng tay ai
Do2 do2 mi do2 si, mi si la sol mi la la
dắt nhau đi qua ngày mai
La sol re re do mi
phút yếu lòng hỏi anh rằng "anh yêu mình em không?"
Do2 do2 mi do2 si mi la la mi la la 
khóe mắt anh buông câu trả lời
La la sol mi re do do

Anh trong lòng tôi, đang cần ai
Mi2 re2 do2 mi2, re2 do2 mi2
Đâu cần tôi
Re2 do2 mi2 
Tôi cần ai
Re2 do2 re2
Tôi cần xa nơi đây
Do2 la do2 do2 do2
anh, đang mải miết đi tìm kiếm những phù du
mi2, re2 do2 mi2 re2 do2 mi2 re2 do2 mi2
tôi chẳng biết, phải làm sao để làm anh vui
Re2 do2 la2, re2 do2 sol2 do2 do2 re2 re2

là vì khi màn đêm buông xuống lòng mình
Mi mi la mi la si do2 mi mi
vẫn những câu hỏi cũ, mình là ai...?
Mi mi re do mi, mi mi fa
Ai...
Re
góc phố chiều đón đưa, giờ biết ai trong vòng tay ai
Do2 do2 mi do2 si, mi si la sol mi la la
dắt nhau đi qua ngày mai
La sol re re do mi
phút yếu lòng hỏi anh rằng "anh yêu mình em không?"
Do2 do2 mi do2 si mi la la mi la la 
khóe mắt anh buông câu trả lời
La la sol mi re do do

Anh trong lòng tôi, đang cần ai
Mi2 re2 do2 mi2, re2 do2 mi2
Đâu cần tôi
Re2 do2 mi2 
Tôi cần ai
Re2 do2 re2
Tôi cần xa nơi đây
Do2 la do2 do2 do2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads