Cảm âm Chỉ Anh Hiểu Em ca sĩ Khắc Việt Tone thấp, cao !

Cảm âm chỉ anh hiểu em
Tone thấp :
Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh nhau. 
Mi Sol Re Do , Do Do Do Re Do Sol 
Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này. 
Sol La Si Do2 Do2 Do2 Si La Sol 
Thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau. 
Mi Fa Sol La La La Sol Fa Sol Sol 
Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau. 
Do Re Mi Fa Fa Mi Sol Mi Re 
Khi đôi ta mới yêu nhau thường hay mộng mơ lắm. 
Mi Mi Mi Sol Re Do Do Re Do Mi Sol 
Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau. 
Sol La Si Do2 Do2 Do2 Si La Sol 
Mình từng đã hứa sẽ mãi không bao giờ xa cách rời. 
Mi Fa Sol La La La Sol Sol Fa Sol La Do 
Mà nay giờ đây hai đứa hai nơi. 
Mi Fa Mi Fa Fa La Sol Sol 
Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa. 
Mi Re Do Re Mi Mi Re Mi Re Do Sol 
Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ. 
La Sol Fa Sol La La Sol La Sol Mi 
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình . 
La Sol Fa Sol La Sol La Sol Fa Sol Mi Re Do 
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh. 
Sol Mi Mi Re Re Fa Mi Do Mi Re Re 
Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh. 
Mi Re Do Re Mi Mi Mi Re Mi Re Sol 
Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này. 
La Sol Mi Sol La La Sol La Sol Mi 
Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này. 
La Sol Fa Sol La La La Sol La Sol Fa Sol La Re Do 
Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em. 
Sol Re2 Mi2 Fa2 , Sol Re Re2 Do2 Si Do2

Tone cao : 

Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh nhau. 
La do2 sol fa, fa fa fa sol fa do2
Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này. 
Do2 re2 mi2 fa2, fa2 fa2 mi2 re2 do2
Thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau. 
La sib do2 re2, re2 re2 do2 sib do2 do2
Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau. 
Fa sol la sol sib sib sib do2 la sol
Khi đôi ta mới yêu nhau thường hay mộng mơ lắm. 
La la la do2 sol fa, fa fa fa sol fa sol do2
Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau. 
Do2 re2 mi2 fa2, fa2 fa2 mi2 re2 do2
Mình từng đã hứa sẽ mãi không bao giờ xa cách rời. 
La sib do2 re2, re2 re2 do2 sib do2 la sol fa
Mà nay giờ đây hai đứa hai nơi. 
Re re sib la sib do2 re2 do2 do2
Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa. 
La sol fa sol la la sol fa la sol fa do2
Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ. 
Re2 do2 la do2 re2 re2 do2 do2 la
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình . 
Re2 do2 la do2 re2 re2 do2 re2 do2 sib do2 la sol fa
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh. 
Sib sib la sib la sib sib fa la sol sol
Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh. 
La sol fa sol la la sol fa la sol fa do2
Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này. 
Re2 do2 la do2 re2 re2 do2 do2 la
Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này. 
Re2 do2 la do2 re2 re2 do2 re2 do2 la do2 la sol fa
Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em. 
Re re sib la sib, re sol sol fa mi fa

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads