Cảm âm Hai Bàn Tay - Jun Phạm Full lời cho sáo trúc !

cảm âm hai bàn tay

Có bàn tay anh này 
Re2 sib do2 sib sol
Sau lưng em đấy chở che bao ngày dài 
Do2 do2 do2 re2 sib do2 sib sol
Lỡ nhiều khi mệt nhoài 
Re2 sib do2 sib sol
Thì em ơi đừng sợ vấp ngã 
Sib do2 do2 do2 do2 re2 re#2 re2
Có bờ vai anh này 
Re2 sib do2 sib sol
Khi em bỗng thấy lòng bơ vơ hao gầy 
Do2 do2 do2 re2 sib do2 do2 sib sol
Đến thật nhanh bên cạnh 
Re2 sib do2 sib sol
Tựa vào anh cho giông bão đi qua 
Sol sib do2 do2 do2 re#2 re2 re2

Ru em ngủ, ru em ngủ 
Fa2 fa2 do2, do2 do2 fa-sol
Là bờ vai anh chiều mùa thu 
Sol sib do2 do2 sib sib re2

Đưa em về, đưa em về cùng anh 
Fa2 fa2 do2, do2 do2 fa-sol fa2 sol2
Chỉ cần còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Do2 re2 fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Đâu cần lo chi, em tin vào anh đi 
Re2 do2 fa2 fa2, re2 do2 do2 fa2 fa2
Khi đôi chân nặng nề 
Fa2 fa2 fa2 do2 do2
Mình lại kề vai này em nhé 
Sib do2 do2 re2 re2 fa2 sol2

Còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Khi tình không may nhạt nhòa đâu hay 
Re2 do2 fa2 fa2 re2 do2 fa2 fa2
Cầm chặt vào 
Do2 do2 do2
Ta đưa nhau đến cuối nỗi đau 
Fa2 fa2 fa2 sol2 la2 la2 sol2

Chỉ cần còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Do2 re2 fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Mai về nơi đâu, chia xa là bao lâu 
Re2 do2 fa2 fa2, re2 re2 do2 fa2 fa2
Khi đôi tim cùng nhịp 
Fa2 fa2 fa2 do2 do2
Sợ gì mình không tìm ra lối 
Do2 do2 do2 re2 do2 fa2 sol2

Còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Thiên đường bao la 
Re2 do2 fa2 fa2
Đang chờ mình đi qua
Re2 do2 do2 fa2 fa2 
Rồi tình cờ em ngu ngơ 
Do2 do2 do2 fa2 fa2 fa2
Mất lối đường xa 
La2 la2 fa2 sol2
Có anh đón em về nhà 
Re2 do2 re2 do2 fa sol
Có anh đón em về nhà 
Re2 do2 re2 do2 fa sol

Ru em ngủ, ru em ngủ 
Fa2 fa2 do2, do2 do2 fa-sol
Là bờ vai anh chiều mùa thu 
Sol sib do2 do2 sib sib re2

Đưa em về, đưa em về cùng anh 
Fa2 fa2 do2, do2 do2 fa-sol fa2 sol2
Chỉ cần còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Do2 re2 fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Đâu cần lo chi, em tin vào anh đi 
Re2 do2 fa2 fa2, re2 do2 do2 fa2 fa2
Khi đôi chân nặng nề 
Fa2 fa2 fa2 do2 do2
Mình lại kề vai này em nhé 
Sib do2 do2 re2 re2 fa2 sol2

Còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Khi tình không may nhạt nhòa đâu hay 
Re2 do2 fa2 fa2 re2 do2 fa2 fa2
Cầm chặt vào 
Do2 do2 do2
Ta đưa nhau đến cuối nỗi đau 
Fa2 fa2 fa2 sol2 la2 la2 sol2

Chỉ cần còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Do2 re2 fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Mai về nơi đâu, chia xa là bao lâu 
Re2 do2 fa2 fa2, re2 re2 do2 fa2 fa2
Khi đôi tim cùng nhịp 
Fa2 fa2 fa2 do2 do2
Sợ gì mình không tìm ra lối 
Do2 do2 do2 re2 do2 fa2 sol2

Còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Thiên đường bao la 
Re2 do2 fa2 fa2
Đang chờ mình đi qua
Re2 do2 do2 fa2 fa2 
Rồi tình cờ em ngu ngơ 
Do2 do2 do2 fa2 fa2 fa2
Mất lối đường xa 
La2 la2 fa2 sol2
Có anh đón em về nhà 
Re2 do2 re2 do2 fa sol
Có anh đón em về nhà 
Re2 do2 re2 do2 fa sol

Những ngón tay này 
Re2 re2 do2 sib
Đan lấy những ngón tay này 
Re2 re2 re2 re2 do2 sib
Tay em thon dài 
Re2 re2 re2 sib
Cho anh thương em thương em hoài 
Re2 re2 re2 re2 do2 sib
Bao lo toan bộn bề là vì yêu 
Sol2 sol2 sol2 do2 do2, sib do2 sol2

Những ngón tay này 
Re2 re2 do2 sib
Đan lấy những ngón tay này 
Re2 re2 re2 re2 do2 sib
Tay anh xương gầy 
Re2 re2 re2 sib
Cho em thương anh thương anh đầy 
Re2 re2 re2 re2 re2 re2 sib
Bao trông mong đợi chờ là vì yêu 
Fa2 fa2 fa2 do2 do2 sib do2 sol2

Chỉ cần còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Do2 re2 fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Chỉ cần còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Do2 re2 fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Chỉ cần còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Do2 re2 fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Mai về nơi đâu, chia xa là bao lâu 
Re2 do2 fa2 fa2, re2 re2 do2 fa2 fa2
Khi đôi tim cùng nhịp 
Fa2 fa2 fa2 do2 do2
Sợ gì mình không tìm ra lối 
Do2 do2 do2 re2 do2 fa2 sol2

Còn hai, hai, và hai bàn tay này 
Fa2 sol2, sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2
Thiên đường bao la 
Re2 do2 fa2 fa2
Đang chờ mình đi qua
Re2 do2 do2 fa2 fa2 
Rồi tình cờ em ngu ngơ 
Do2 do2 do2 fa2 fa2 fa2
Mất lối đường xa 
La2 la2 fa2 sol2
Có anh đón em về nhà 
Re2 do2 re2 do2 fa sol

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads