Cảm âm Hơ Ren Lên Rẫy - Full Lời cực vui nhộn !

cảm âm hơ ren lên rẫy

Đung đưa, đung đưa. 
Do2 do2, do2 do2 
Chiếc gùi đung đưa, 
Mi2 do2 do2 do2
H'Zen lên rẫy, dung dăng, dung dăng. 
Do2 do2 do2 mi2, Do2 do2 do2 do2
Chiếc còng đung đưa, H'Zen lên rẫy. 
Mi2 do2 do2 do2,Do2 do2 do2 mi2
Ô, con đường đất đỏ. 
Re2, re2 do2 re2 sol
Ô, mặt trời nắng đỏ. 
Re2, do2 do2 re2 sol
Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê. 
Sol sol la la, sol sol la la
Một rừng âm thanh, môt trời hương say, 
Sol sol la la, sol sol la la
Ban Mê lộng gió. Em đi tỉa bắp, hay hái rau rừng. Đôi khi em hát. 
Do2 do2 la re2, Mi2 mi2 sol sol2, mi2 sol2 mi2 do2. mi2 mi2 mi2 sol2
(La la la la la al. la la lal la la la...) 
Mi2 re2 do2 do2 do2 do2 re2, mi2 re2 do2 do2 do2 do2 do2
Lặp lại đoạn 1 : 
Đung đưa, đung đưa. 
Do2 do2, do2 do2 
Chiếc gùi đung đưa, 
Mi2 do2 do2 do2
H'Zen lên rẫy, dung dăng, dung dăng. 
Do2 do2 do2 mi2, Do2 do2 do2 do2

Chiếc còng đung đưa, H'Zen lên rẫy. 
Mi2 do2 do2 do2,Do2 do2 do2 mi2
Ô, con đường đất đỏ. 
Re2, re2 do2 re2 sol
Ô, mặt trời nắng đỏ. 
Re2, do2 do2 re2 sol
Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê. 
Sol sol la la, sol sol la la
Một rừng âm thanh, môt trời hương say, 
Sol sol la la, sol sol la la
Ban Mê lộng gió. Em đi tỉa bắp, hay hái rau rừng. Đôi khi em hát. 
Do2 do2 la re2, Mi2 mi2 sol sol2, mi2 sol2 mi2 do2. mi2 mi2 mi2 sol2
(La la la la la al. la la lal la la la...) 
Mi2 re2 do2 do2 do2 do2 re2, mi2 re2 do2 do2 do2 do2 do2

Copy cảm âm trên trang Học sáo trúc nhớ ghi dẫn nguồn Hocsaotruc.com để tránh vi phạm bản quyền ! Cảm ơn vì sự hợp tác !

Bài viết liên quan :

Trước
« Trước