Cảm âm Chuyện Hoa Cúc- Thùy Chi Full Tone chuẩn sáo trúc !

cảm âm hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng tỏa hương ngát chiều vấn vương 
La do2 re fa do2 re2 sol do2 la 
Em đi lấy chồng để ai nhớ thương 
Sol fa sol do do sol la sol
Hoa cúc vàng nở bâng khuâng chiều sương tím ím im 
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Thu theo lá rơi cho lòng ai khóc thầm 
Sol sol la sol fa do fa sol re

Ta khép lòng, mờ chút khói gầy vẫn nghiêng 
La do2 re, fa do2 re2 do2 sol do2 la
Em xa xa rồi để ta nhớ mong
Sol sol fa do do sol la sol  
Thu đã về và lá trút bên thềm xao xác ứ ư 
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Nghiêng trán em vẫn màng, để ta nhớ thương 
Sol la sol re do, do sol la sol

Hoa cúc vàng tỏa hương ngát chiều rất xa 
La do2 re fa do2 re2 sol do2 la 
Em đi lấy chồng bỏ ta với ta 
Sol fa sol do do sol la sol
Hoa cúc vàng nở bâng khuâng chiều sương tím ím im 
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Thu chết theo lá vàng cho lòng ai khóc thầm 
Sol sol la sol fa do fa sol re

Ta khép lòng mà hoa cúc vàng vẫn xanh 
La do2 re fa do2 re2 sol do2 la 
Em xa xa rồi để ta nhớ mong 
Sol fa sol do do sol la sol
Đông đã về và lá trút bên thềm xao xác ứ ư 
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Nghiêng trán em vẫn màng, để ta nhớ thương 
Sol la sol re do, do sol la sol

Hoa cúc vàng tỏa hương ngát chiều rất xa 
La do2 re fa do2 re2 sol do2 la 
Em đi lấy chồng bỏ ta với ta 
Sol fa sol do do sol la sol
Hoa cúc vàng nở bâng khuâng chiều sương tím ím im 
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Thu chết theo lá vàng cho lòng ai khóc thầm 
Sol sol la sol fa do fa sol re

Ta khép lòng, mờ chút khói gầy vẫn nghiêng 
La do2 re, fa do2 re2 do2 sol do2 la
Em xa xa rồi để ta nhớ mong
Sol sol fa do do sol la sol  
Thu đã về và lá trút bên thềm xao xác ứ ư 
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Nghiêng trán em vẫn màng, để ta nhớ thương 
Sol la sol re do, do sol la sol

Đông đã về và lá trút bên thềm xao xác ứ ư 
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Nghiêng trán em vẫn màng, để ta nhớ thương 
Sol la sol re do, do sol la sol

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads