Cảm âm Lặng Yên - Bùi Anh Tuấn & Ái Phương Full sáo trúc !

cảm âm lặng yên
Dạo đầu
La2.....Sol2-fa2-sol2.....mi2 mi2 re2 do2 re2
Sol do2....sol do2 re2 mi2.. sol2 sol2 mi2 mi2..mi2 mi2 sol2 sol2...
Dạo giữa : 
Nhẹ nhàng ..
la la,
do2 re2 mi2 mi2, sol2 mi2 sol2, la2 sol2 mi2 mi2 mi2 re2 do2 re2 re2
Sol2 re2 la2, la2 la2 do3 re3 do3 la2...sol2 sol2 sol2 sol2..mi2(láy ngón) !
Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi.
Do2 do2 re2 mi2, mi2 mi2 re2 sol2 do2
Chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế sinh ra là có đôi.
Sol do2 mi2 mi2 mi2 re2 mi2 re2 re2 do2 mi2 re2
Người chọn sinh ra thôi, không may bị cuốn trôi.
Do2 do2 re2 mi2 mi2, re2 re2 do2 sol2 re2-mi2
Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đau.
Sol sol sol2 mi2 mi2 mi2 re2 do2 do2 sol sol do2 mi2 re2
ĐK:
Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời.
Mi2 mi2 sol2 do3 do3 la2 sol2 la2 la2 sol2 re2 mi2 sol2 mi2 re2
Ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi, ngọt ngào đành chia phôi.
Mi2 sol2 si2 do3 si2 la2 sol2 la2 sol2 la2, sol2 sol2 sol2 si2 do3
Lồng ngực còn nhói chưa thôi, ngày đã sang vội, phải trôi tiếp với đời.
Mi2 sol2 si2 do3 si2 la2, sol2 la2 sol2 mi2, re2 mi2 sol2 mi2 re2
Trớ trêu như đời, hiển nhiên như đời..
Mi2 re2 re2 do2, do2 sol2 sol2 re2
Điều gì gắn kết khi những hân hoan đặt ngay cạnh bên những bẽ bàng?
Mi2 mi2 sol2 do3 si2 la2 sol2 mi2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2
Ràng buộc không đáng yêu thương dở dang, người trong cuộc ngày thêm hoang mang.
Mi2 mi2 sol2 do3 la2 la2 sol2 la2, sol2 la2 sol2 sol2 si2 do3 si2
Làm bạn trọn quãng mênh mang ngày sang đêm cạn, mình buông nhau khẽ khàng..
Mi2 mi2 sol2 do3 si2 la, sol2 la2 sol2 mi2, re2 mi2 mi2 sol2 re2
Để cuốn theo gió ngàn, lẩn giữa những đốm vàng.. Tình khẽ bay nhẹ nhàng...
Re2 sol2 mi2 sol2 re2, re2 sol2 sol2 sol2 re2..Sol2 mi2 re2 re2 do2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads