Cảm âm Ngỡ - Quang Hà Full Tone cho sáo trúc !

cảm âm ngỡ

Tone Thấp : 
Anh bỗng thấy nhớ em nhiều
La la sol la sol re
Anh thấy lòng chợt lẻ loi
Sol sol fa sol do2 la
Cô đơn cùng với đêm dài
La la sol la sol re
Cứ trôi theo anh từng ngày.
Sol sol mi mi re re
Em ơi giờ đây anh cần
La la sol la sol re
Cần một bờ vai em ơi
Fa fa fa sol la la
Nhưng không còn ai lúc này
La la sol la sol re
Để anh có nơi tựa vào.
Fa sol sol mi re re
Điệp khúc : 
Anh nhớ lại những kỷ niệm
Re2 re2 do2 re2 do2 sol 
Mà sao trong anh buồn thế
Sol do2 la la sol la 
Anh nghe cơn gió đang về
Re2 re2 do2 re2 do2 sol
Như em gần kề bên anh.
Do2 do2 la la do2 re2
Anh đưa đôi mắt anh tìm
Re2 re2 do2 re2 do2 sol2
Nhưng không thấy em ở đây
Do2 do2 do2 la sol la
Anh yêu em quá mất rồi
Re2 re2 do2 re2 do2 sol
Nên ngỡ như em về thôi.
Do2 re2 do2 do2 la2 do

Tone Cao : 
Anh bỗng thấy nhớ em nhiều
Mi2 mi2 re2 mi2 re2 la
Anh thấy lòng chợt lẻ loi
Re2 re2 do2 re2 sol2 mi2
Cô đơn cùng với đêm dài
Mi2 mi2 re2 mi2 re2 la
Cứ trôi theo anh từng ngày.
Re2 re2 si sib sol-la la
Em ơi giờ đây anh cần
Mi2 mi2 re2 mi2 re2 la
Cần một bờ vai em ơi
Do2 do2 do2 re2 mi2 mi2
Nhưng không còn ai lúc này
Mi2 mi2 re2 mi2 re2 la
Để anh có nơi tựa vào.
La re2 re2 si sol la
Điệp khúc : 
Anh nhớ lại những kỷ niệm
La2 la2 sol2 la2 sol2 re2
Mà sao trong anh buồn thế
Re2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2
Anh nghe cơn gió đang về
La2 la2 sol2 la2 sol2 re2
Như em gần kề bên anh.
Sol2 sol2 mi2 mi2 sol2 la2
Anh đưa đôi mắt anh tìm
La2 la2 sol2 la2 sol2 re2
Nhưng không thấy em ở đây
Sol2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2
Anh yêu em quá mất rồi
La2 la2 sol2 la2 sol2 re2
Nên ngỡ như em về thôi.
Sol2 la2 sol2 sol2 mi2 sol2-la2
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads