Cảm âm Nhà Em Ở Lưng Đồi chuẩn nhất của Thùy Chi !

Karaoke cảm âm Tone thấp Nhà em ở lưng đồi
Sol2 la2 sol2 la2 fa2-re2
Nơi chim rừng thánh thót 
Re2 re2 do2 sol2 la2
Bầu trời xanh dịu ngọt 
Fa2 fa2 sol2 re2 do2
Gió tràn về mênh mang 
Sol2-la2 re2 re2 fa2-re2 fa2

Nhà em giữa nắng vàng
Sol2 la2 sol2 la2 fa2-re2
Con suối tràn bờ đá
Re2 re2 do2 sol2 la2
Hương rừng thơm mùa hạ
Sol2 fa2 sol2 re2 do2
Đường chiều về quanh co
Re2 re2 do2 sol2 fa2-re2 fa2

Nhà em ở lưng đồi
Sol2 la2 sol2 la2 fa2-re2
Mẹ cười bên nương ngô
Sol2 sol2 la2 la2 la2 
Mừng năm nay được mùa
Fa2 sol2 sol2 re2 do2

Theo tiếng khèn xuống phố
Do2 re2 sol2-la2 do3 do3 ( ngân la2 sol2 la)
Nhà em ở nơi đó
La2 do3 la do3 re3
Theo cha bẫy gà rừng
Do3 do3 re3 la2 sol2 la2

Cùng lũ bạn tới trường
Sol2 la2 sol2 la2 fa2-re2
Tuổi thơ xanh vời vợi
La mi2 mi2 re2 do2

Nhà em ở nơi đó
La do3 la2 do3 re3
Hoa nở trắng cánh rừng
Do3 la2 re3 la2 sol2-la2
Bầy ong theo mùi hương
Re2 fa2 fa2 re2 fa2
Về bên kia khe núi
Re2 fa2 fa2 sol2 la2
Nhà em ở nơi đó
La2 do3 la2 do3 re3
Chập chờn những giấc mơ
Sol2 sol2 re3 re3 la2
Nơi dâng trào thương nhớ
Sol2 sol2 fa2 sol2 la2
Em về nơi lưng đồi
Sol2 re2 la2 sol2 fa2
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads