Cảm âm Độ Ta Không Độ Nàng 4 ( Giang Hải Không Độ Nàng ) !

cảm âm độ ta không độ nàng 4

Vọng đài linh sơn giờ xa khuất màu che lấp bóng người thương.
Sol sol sib do2 sib do2 re2 do2 do2 re2 re2# do2 sib do2
Chuyện sinh kiếp nay đã không còn vấn vương.
Do2 re2 re2# re2 do2 sib fa sib sol
Hòa cùng trăng sao quyện với gió màu ly thán chờ ai đó.
Sol sol sib do2 sib do2 re2, do2 re2 re2# re2 re2# sol2
Vượt ngàn bước thỏa ngàn mây cùng với người.
Sib do2 sol2 sol sib re2 do2 re#2 do2 
Trải ngàn phong ba vượt sóng gió để đi đến chân trời kia.
Sol sol sib do2, sib do2 re2, sib re2 re#2 do2 sib do2
Thỏa ái khúc ngân nga mãi một tiếng đàn.   
Do2 re2 re2# re2 do2 sib fa sib sol
Nguyện thề trăm năm vòng tam giới cuộn chôn lấp cùng con sóng 
Sol sol sib do2, sib do2 re2, do2 re2 re2#, re2 re2# sol2
Nguyện trọn kiếp vì người thoát bi sầu.
Sol do2 sol2, sol do2 sol2 re2 do2

Rap:
Nhân sinh thán là thế đó

Ái dục khó ly tan rồi
Sinh chấp niệm oán than mãi
Thần tiên tuy sáng suốt thật
cũng có lúc vô minh đấy
Vì ái tình bi thán mà
nào có chừa được ai đâu
Vượt luân hồi trăm vạn kiếp
Ta gặp người nơi đại dương
Cùng gợn sóng bi thương này
Niết bàn sát bên cạnh ta
Nhưng vì người ta buông xuống
Vận mệnh không độ người rồi
Trời đất không độ người rồi
Giang Hải không độ người rồi
Ta vì người mà độ đây.

Version 2

Nhìn dòng thời gian hòa bi ái mà ca thán khúc trần ai
Sol sol sib do2 sib do2 re2, do2 re2 re2# do2 sib do2
Lòng vương vấn chút hương vị của luyến thương
Do2 re2 re2# re2# re2 do2 sol sib la
Vọng đoạn thê lương vì ngăn cách vượt ngàn kiếp cùng tình ái
Sol sol sib do2 sib do2 re2, do2 re2 re#2 re2 do2 re2
Thỏa nguyện ước, cùng người đến chân trời.
Sol do2 sol2, sol do2 sol2 re2 do2

Trải ngàn phong ba vượt sóng gió để đi đến chân trời kia.
Sol sol sib do2, sib do2 re2, sib re2 re#2 do2 sib do2
Thỏa ái khúc ngân nga mãi một tiếng đàn.   
Do2 re2 re2# re2 do2 sib fa sib sol
Nguyện thề trăm năm vòng tam giới cuộn chôn lấp cùng con sóng 
Sol sol sib do2, sib do2 re2, do2 re2 re2#, re2 re2# sol2
Nguyện trọn kiếp vì người thoát bi sầu.
Sol do2 sol2, sol do2 sol2 re2 do2

Xem cảm âm Độ Ta Không Độ Nàng

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads