Cảm âm Phật Không Độ Thì Ta Độ - Gia Huy

Cảm âm phật không độ thì ta độ

Phật từng nghe qua bài ca dao 
La la do2 re2 do2 re2 mi2
Mà sao vẫn không độ nàng 
Re2 mi2 fa2 re2 do2 re2
Một tiếng mõ không che đi vạn ý phàm 
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 sol do2 la
Là bỉ ngạn hoa phủ tương tư 
Sol-la do2 re2 do2 re2 mi2
Đường xưa loang lổ vết máu 
Re2 mi2 fa2 fa2 sol2 la2
Mộng này chết, đoạn một khúc tơ sầu 
Do2 re2 sol2-la2, do2 re2 la2 mi2 re2
Trùng phùng nơi Giang Hải thâm sâu 
Sol-la do2 re2 do2 re2 mi2
Nàng có muốn quay đầu không? 
Re2 mi2 fa2 re2 do2 re2
Nàng cố chấp như chưa tin vào ý phật? 
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 sol do2 la
Thủy triều lên phi điểu bay cao 
Sol la do2 re2 do2 re2 mi2
Trần gian không còn ái ố 
Re2 mi2 fa2 fa2 sol2 la2
Nguyện một kiếp độ nàng thoát Tam Đồ 
Do2 re2 sol2-la2, do2 re2 sol2-la2 mi2 re2

Hồng trần lâm ly vạn trang kinh 
La la do2 re2 do2 re2 mi2
Chẳng mong sẽ không nhòa đi 
Re2 mi2 fa2 re2 do2 re2
Và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng 
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 sol do2 la
Từ ngày hoa khai, chờ mong ai 
Sol-la do2 re2 do2 re2 mi2
Bần tăng không còn gõ mõ 
Re2 mi2 fa2 fa2 sol2 la2
Đường về tới chùa này vắng một người 
Do2 re2 sol2-la2, do2 re2 sol2-la2 mi2 re2
Chỉ cười khi Giang Hải qua đi 
La la do2 re2 do2 re2 mi2
Nàng có thấy yên bình không? 
Re2 mi2 fa2 re2 do2 re2
Lạc hoa hữu ý hay vô tình nước chảy? 
Re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 sol do2 la
Chờ ngày âm dương cùng thê lương 
La la do2 re2 do2 re2 mi2
Phật trên cao chẳng trông thấy 
Re2 mi2 fa2 fa2 sol2 la2
Để mình hắn độ nàng thoát luân hồi
Do2 re2 sol2-la2, do2 re2 sol2-la2 mi2 re2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads