Cảm âm Tây Du Ký - Phần 2

Chi Tran

10 tháng 7 2019

Cảm âm nhạc tây du ký

Do3 la2 la2 sol2 fa2 sol2 la2

Do3 la2 la2 sol2 fa2 sol2 la2

Re2 la do2 do2 do2 fa2 re2 do2 la do2

Đk :

Do3 fa2 sol2 la2 la2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 sol2

Do2 fa2 re2 do2 do2, fa2 re2 do2

La do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 la2 

Do3 la2 sol2 fa2 fa2....

Lặp lại đoạn cuối

Do3 fa2 sol2 la2 la2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 sol2

Do2 fa2 re2 do2 do2, fa2 re2 do2

La do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 la2 

Do3 la2 sol2 fa2 fa2....


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trung hoa

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :