Cảm âm Tây Du Ký - Phần 2

Cảm âm nhạc tây du ký

Do3 la2 la2 sol2 fa2 sol2 la2

Do3 la2 la2 sol2 fa2 sol2 la2

Re2 la do2 do2 do2 fa2 re2 do2 la do2

Đk :

Do3 fa2 sol2 la2 la2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 sol2

Do2 fa2 re2 do2 do2, fa2 re2 do2

La do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 la2 

Do3 la2 sol2 fa2 fa2....

Lặp lại đoạn cuối

Do3 fa2 sol2 la2 la2 sol2 do3 la2 sol2 fa2 sol2

Do2 fa2 re2 do2 do2, fa2 re2 do2

La do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 la2 

Do3 la2 sol2 fa2 fa2....

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads