Cảm âm Xứng Đôi Cưới Thôi - Lê Thiện Thiếu | Full sáo trúc !

cảm âm xứng đôi cưới thôi

Đôi môi thắm nồng 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2
Má em ửng hồng 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2
Em chưa lấy chồng thì về anh trông 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2 sol sol do2 re2
Anh chưa có ai 
Mi2 mi2 mi2-re2
Tương lai dông dài 
Mi2 mi2 mi-re2
Nếu em không ngại thì để ngày mai 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2 sol sol do2 re2
Anh qua thưa ba má em cho mình làm quen
Re2 re2 re2 mi2 sol2 fa2 mi2-re2-do2 do2-re2 re2 re2 re2 mi2 sol2
Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau
Sol2 mi2 sol2 fa2 sol2 mi2 re2 mi2 re2 
Cất lên tiếng gọi “Mình ơi!” 
Mi2 re2 do2 sol mi2 fa2 mi2
Nghĩ thôi cũng vui 
Sol2 fa2 sol2 fa2
Có em là nhất rồi 
Sol2 fa2 mi2 fa2 mi2

Thế nên sớm thôi, anh sẽ ngỏ lời 
Mi2 re2 mi2 re2 re2 mi2 sol
Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!
Do3 si2 sol2 la2
Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha 
La2 sol2 la2 sol2 mi2 la do2 re2 mi2 re2 mi2
Hỡi em, đừng nghĩ nhiều! 
Do3 si2 sol2 la2 sol2
Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung 1 nhà 
La2 sol2 la2 sol2 mi2 la do2 re2 do2 re2 mi2 sol2 mi2 mi2 re2-do2 do2 
Hai bên gia đình 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2
Cũng rất ân tình
Mi2 mi2 mi2-re2 do2
Cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2 sol sol do2 re2
Em ơi em à… 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2
Anh nghĩ chúng ta 
Mi2 mi2 mi2 re2 do2
Sẽ để hai nhà bàn chuyện thông gia 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2 sol sol do2 re2

Anh qua thưa ba má em cho mình ở bên 
Re2 re2 re2 mi2 sol2 fa2 mi2-re2-do2 do2 re2 mi2
Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau 
Sol2 mi2 sol2 fa2 sol2 mi2 re2 mi2 re2
Cất lên tiếng gọi “Mình ơi!”
Mi2 re2 do2 sol mi2 fa2 
Nghĩ thôi cũng vui 
Sol2 fa2 sol2 fa2
Có em là nhất rồi 
Sol2 fa2 mi2 fa2 mi2 sol2
Thế nên, sớm thôi, anh sẽ ngỏ lời
Mi2 re2 mi2 re2 re2 mi2 sol do2
Hỡi em, đừng nghĩ nhiều! 
Do3 si2 sol2 la2 sol2
Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha 
La2 sol2 l2 sol2 mi2 la do2 re2 mi2 re2 mi2 sol2
Hỡi em, đừng nghĩ nhiều! 
Do3 si2 sol2 la2 sol2
Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung 1 nhà 
La2 sol2 la2 sol2 mi2 la do2 re2 do2 re2 mi2 sol2 mi2 mi2 re2-do2 do2
Sát bên đến khi bạc đầu 
Mi2 re2 mi2 re2 do2 re2

Chúng ta sẽ già cùng nhau 
Mi2 re2 mi2 re2 mi2 fa2
Hỡi em, đừng nghĩ nhiều! 
Do3 si2 sol2 la2
Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha 
La2 sol2 la2 sol2 mi2 la do2 re2 mi2 re2 mi2 sol2
Hỡi em, đừng nghĩ nhiều! 
Do3 si2 sol2 la2
Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung 1 nhà 
La2 sol2 la2 sol2 mi2 la do2 re2 do2 re2 mi2 sol2 mi2 mi2 re2-do2 do2
Đôi môi thắm nồng 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2
Má em ửng hồng 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2
Em chưa lấy chồng thì về anh trông 
Mi2 mi2 mi2-re2 do2 sol sol
Không lỡ mất duyên tơ hồng.
Re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads