Cảm âm Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng - Bản Full Lời

Chia sẻ cảm âm bài hát Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng : 

Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bài hát rất hay và rất tuyệt vời về bác đó chính là bài hát Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng, một bài hát mà có lẽ trong chúng ta ai cũng sẽ ghi sâu trong lòng.

cảm âm ai yêu bác hồ chí minh


Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
Re2 re2 fa2 do2 fa2 re2 re2 fa2 re2 do2 la
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
Sol sol la fa la sol sol la fa mi re
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
Re2 re2 fa2 do2 fa2 re2 re2 fa2 re2 do2 la
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam.
Sol sol la fa la sol sol la fa re la

Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh,
Re2 do2 lare2 do2 la re fa la
Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài.
Re2 do2 la re2 do2 la fa mi re
Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió.
Re2 do2 la re2 do2 la re fa la
Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà.
Re2 do2 la fa sol la fa mi re
Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.
Re2 do2 la do2 la do2 la do2 la do2 la do2 re do2 la fa mi re
Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao năm bôn ba nước ngoài vì giống nòi.
Re fa mi fa mi fa fa mi mi mi mi fa la fa re

Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi.
Do2 la la do2 fa re, re re la do2 sib la
Ngày ngày chúng cháu ước mong.
La la re2 mi2 mi2 re2
Mong sao Bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người
Re2 re2 re2 fa2 re2 la, fa sol la fa mi mi mi 
Và kiến thiết nước nhà bằng người.
Mi fa la fa re re re
Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.
Re2 do2 la do2 la do2 la do2 la do2 la do2 re do2 la fa mi re
Hồ Chí Minh kính yêu chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm.
Re do2 la do2 la re2 do2 re2 la do2 re do2 la .. fa2 mi2 re2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads