Cảm âm Đời Là Thế Thôi - Phú Lê Cover Full Lời !

cảm âm đời là thế thôi

Khổ trước sướng sau
La fa2 mi2 re2
thế mới giàu
Do2 re2 la 
Tình nghĩa anh em
La fa2 mi2 re2
có chắc bền lâu
Do2 re2 la do2 
Giàu trước khổ sau
La fa2 mi2 re2
thế mới đau lòng
Fa2 sol2 mi2 do2
Khi sa cơ
Mi2 mi2 mi2
không còn ai
Re2 do2 re2 
Khi mình đã có
Sol2 fa2 sol2 sol2 
những gì người ta cần
La2 sol2 fa2 sol2 re2
Người ta luôn quan tâm
Re2 sol2 sol2 sol2 sol2
và chia sẻ
Fa2 sol2 la2
Khi mình sa cơ
Sol2 fa2 sol2 sol2
thất thế trên cuộc đời
La2 la2 sol2 fa2 re2 
Người ta mang mình ra
Re2 sol2 sol2 fa2 sol2
đành rẽ bán
Fa2 sol2 la2
Khi gian nan
Sol2 sol2 sol2
mới biết ai là bạn
Sol2 la2 fa2 mi2 re2
Hỏi thế nhân ơi
Re2 mi2 mi2 mi2 
có mấy người
Re2 re2 do2
cũng như tôi
Do2 re2 re2

Khổ trước sướng sau
La fa2 mi2 re2
thế mới giàu
Do2 re2 la 
Giàu trước khổ sau
La fa2 mi2 re2
thế càng đau
Re2 la do2
Thời thế cho ta
La fa2 mi2 re2
nhận biết ra rằng
Fa2 sol2 mi2 do2
Khi gian nan
Mi2 mi2 mi2
có được ai
Re2 do2 re2
Nói nghe nè bạn ơi
La2 sol2 fa2 fa2 sol2
Tôi cám ơn bạn nhiều
Sol2 la2 sol2 fa2 re2
Nhờ bạn mà tôi
Re2 re2 fa2 sol2
có ngày hôm nay
Sol2 fa2 sol2 la2
Một lần này nữa thôi
Fa2 fa2 fa2 fa2 sol2
Tôi xin cám ơn bạn
Sol2 sol2 la2 fa2 re2
Đã cho tôi biết
Mi2 re2 re2 mi2
đời chỉ là thế thôi
Do2 do2 do2 mi2 re2
Khổ trước sướng sau
La fa2 mi2 re2
thế mới giàu
Do2 re2 la
Tình nghĩa anh em
La fa2 mi2 re2
có chắc bền lâu
Do2 re2 la do2
Giàu trước khổ sau
La fa2 mi2 re2
thế mới đau lòng
Mi2 sol2 mi2 do2
Khi sa cơ
Mi2 mi2 mi2
không còn ai
Re2 do2 re2 ......
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads