Cảm âm Tự Nguyện - Bản Chuẩn Cho Sáo Trúc !


Chia sẻ cảm âm bài hát Tự Nguyện : 

Tự Nguyện là một bài hát rất hay về trái tim của tuổi trẻ muốn dành cống hiến cho đất nước. Luôn biết hi sinh cố gắng từng ngày để giúp đất nước ngày càng phát triển.
cảm âm tự nguyện
Tự Nguyện

Nghe xong bài hát này tôi thấy rất tự hào về quê hương của mình, mảng đất hình chữ S nơi tôi được sinh ra và lớn lên, tôi tự hào về các anh cha đã hi sinh để bảo vệ tổ quốc, để chúng tôi có cuộc sống độc lập ấm no như ngày hôm nay. Và cũng cảm xúc ấy đã giúp tôi viết lên cảm âm này, và ngay bên dưới đây chính là cảm âm bài hát Tự Nguyện.

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng 
Mi2 do2 re2, do2 re2 la fa fa sol la
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương 
Mi2 do2 re2, do2 re2 la fa la la sol
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm 
La fa sol, fa sol re do do fa sol
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương 
Do do, fa sol la sol fa fa

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm 
Do2 fa2, sol2 fa2 la2 sol2 fa2 sol2 do2
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền 
Do2 fa2 sol2 fa2 la2 sol2 fa2 sol2 do2
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm 
La re2, do2 re2 sol sol la la do2
Cùng muôn trái tim ngất ngây hoà bình 
Re sol do2 la do2 la fa fa

Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời 
Do2 fa2, sol2 fa2 la2 sol2 fa2 sol2 do2
Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời 
Do2 fa2 sol2 fa2 la2 sol2 fa2 sol2 do2
Là người, xin một lần khi nằm xuống 
La la, sol fa fa la do2 re2
Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ 
Re la la do2 la do2 la sol-fa fa

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads