Cảm âm Yêu Lại Từ Đầu | Khắc Việt bản Full Lời !

Giới thiệu bài hát Yêu Lại Từ Đầu của ca sĩ Khắc Việt : 

Tiếp tục chuỗi bài cảm âm Khắc Việt mình xin giới thiệu cho anh em bài hát Yêu Lại Từ Đầu và đây là một trong những bài hát mà chúng ta có thể biến tấu cực kỳ vui nhộn. 
cảm âm yêu lại từ đầu
Và đây chính là Việt

Các bạn có thể áp dụng kỹ thuật đánh lưỡi kép để biến tấu cho bài hát này vui nhộn hơn. Còn anh em nào mà chưa đánh được lưỡi kép thì đừng có buồn các bạn có thể tham khảo bài viết đánh lưỡi kép trong sáo trúc của mình.Tone thấp : 

Em ơi hình như chúng mình
La la sol la do2 fa
Đã hết yêu nhau mất rồi 
La la la la do2 fa 
Tại vì sao em hãy nói đi 
La do2 re2 do2 do2 la sol
Hay vì anh vô tâm hững hờ 
La sol la la la do2 fa
Nên vô tình đánh mất hai ta 
La sib fa sol la sol sol

Rất khó để đến với nhau 
La la sol la do2 fa
Đừng buông xuôi 
Sol la la 
tình yêu chúng mình 
sol la do2 fa
Mình đã hứa với nhau những gì 
La do2 re2 do2 do2 la sol
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa 
Sol la sib la la sol la
Hãy cho ta 
La sib sib 
yêu nhau thêm một lần nữa 
Sib sib sib la sib do2
Mình tạm chia tay nhau nhé em 
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 mi2
Để ta biết được 
Re2 mi2 sol2 re2
có yêu nhau không 
re2 do2 sib-do2 do2 
Mình tự cho nhau hai lối đi 
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 mi2
Để xem quãng đường 
Re2 mi2 fa2 re2
của ai xa hơn 
do2 re2 fa2 sol2

Thời gian sẽ nói lên tất cả  
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 mi2
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về 
Mi2 re2 do2 re2 re2 do2 sib la
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng 
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 mi2
mở rộng trái tim... 
re2 mi2 fa2 re2 
Và cùng cho nhau...
Do2 re2 fa2 sol2
Yêu lại từ đầu 
Fa2 mi2 do2 re2 

Tone Cao

Em ơi! Hình như chúng mình
Mi2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
Đã hết yêu nhau mất rồi
Mi2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
Tại vì sao em hãy nói đi
Mi2 sol2 la2 sol2 sol2 mi2 re2
Hay vì anh vô tâm hững hờ
Mi2 re2 mi2 mi2 mi2 sol2 do2 
Nên vô tình đánh mất hai ta
Mi2 fa2 do2 re2 mi2 re2 re2 

Điệp khúc 

Rất khó để đến với nhau
Mi2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
Re2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
Mình đã hứa với nhau những gì...
Mi2 sol2 la2 sol2 sol2 mi2 re2
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
Re2 mi2 fa2 mi2 mi2 re2 mi2
Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa...
Mi2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2 sol2 
Mình tạm chia tay nhau nhé em
La2 si2 do3 do3 do3 re3 si2
Để ta biết đc có yêu nhau không?
La2 si2 do3 la2 la2 sol2 fa2 sol2 
Mình tự cho nhau hai lối đi
La2 si2 do3 do3 do3 re3 si2
Để xem quãng đường của ai xa hơn...
La2 si2 do3 la2 sol2 la2 do3 re3
Thời gian sẽ nói lên tất cả
La2 si2 do3 do3 do3 re3 si2
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về...
Si2 la2 sol2 la2 la2 sol2 fa2 mi2 
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim...
La2 si2 do3 do3 do3 re3 si2 la2 si2 do3 la2 
Và cùng cho nhau...
Sol2 la2 do3 re3
Yêu lại từ đầu
Do3 si2 la2 la2

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads