Cảm âm Dance Monkey | Bản Nhạc Titok hay nhất thời đại

Chia sẻ bản cảm âm Dane Monkey đây là một trong những bản nhạc rất hót trong những ngày gần đây : 

Cũng lâu lâu mình cũng không chia sẻ nhạc nước ngoài, vì cũng có nhiều anh em đề xuất nhưng mình bị cái ngu tiếng anh nên khó thể cảm âm theo :)).

Chỉ có một số bài mình hay nghe nên mình mới có thể nghe theo kịp và làm cảm âm cho các bạn. Đây là một bài hát mà mình thấy có một giai điệu rất lạ tai và các bạn sẽ để ý bài này rất dễ thổi vì nó chỉ có mấy nốt chính như : La, sib, do2.

cảm âm dance monkey


Và bài này rất hay được cái đúng tone C ( tone Đô ) nên anh em có thể thoải mái chơi theo bản gốc và một lời khuyên cho anh em nữa là bạn nào ngại thổi nốt Sib thì có thể lấy băng dính dán một nửa nốt Si lại và các bạn sẽ mở như nốt Si nhé.


Cảm âm trên tone C (Tone Đô )  dựa trên beat Gốc 


They say, "Oh my God, I see the way you shine
Sol fa, sol fa sol, sol fa sol sib la 
Take your hands, my dear, and place them both in mine"
Sib sib la, sol la, sol fa sol fa sol sib la
You know you stopped me dead while I was passing by
Fa sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa sol sib la
And now I beg to see you dance just one more time
Fa sib sib la sol la fa sol fa sol sib la 

Ooh, I see you, see you, see you every time
Re2, Do2 sib la, sib la, sib la la sol
And oh my, I, I like your style
Fa sib sib, la, sol sol sol sib
You, you make me, make me, make me wanna cry
Do2, sib la sol, la sol, la sol sol sol sib
And now I beg to see you dance just one more time
Sol sib sib la sol la sol la fa sol sib la 

So they say
Sol sol sib
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol
I've never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
Sib sib sib la, la la la, sol sol sol, sib la sol 
And when you’re done, I'll make you do it all again
Sol sib sib la, sol la sol la sol sib la sol-sib

I said, "Oh my God, I see you walking by
Sol fa, "sol fa sol, fa sol fa sol sib la
Take my hands, my dear, and look me in my eyes"
Sib sib la, sol la, fa sol fa sol sib la " 
Just like a monkey, I've been dancin’ my whole life
Fa sol fa sol fa, sol fa sol fa sol fa sol sib la 
But you just beg to see me dance just one more time
Fa sib sib la sol la fa sol fa sol sib la 

Ooh, I see you, see you, see you every time
Re2, Do2 sib la, sib la, sib la la sol
And oh my, I, I like your style
Fa sib sib, la, sol sol sol sib
You, you make me, make me, make me wanna cry
Do2, sib la sol, la sol, la sol sol sol sib
And now I beg to see you dance just one more time
Sol sib sib la sol la sol la fa sol sib la 

So they say
Sol sol sib
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol
I've never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
Sib sib sib la, la la la, sol sol sol, sib la sol 
And when you’re done, I'll make you do it all again
Sol sib sib la, sol la sol la sol sib la sol-sib

They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I've never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
Sib sib sib la, la la la, sol sol sol, sib la sol 
And when you’re done, I'll make you do it all again
Sol sib sib la, sol la sol la sol sib la sol-sib

They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I've never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I've never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I've never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I've never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
All again
Sol sol sib

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads