Cảm âm Love Yourself Justin Bieber | Nhạc Nước Ngoài

Chia sẻ cảm âm bài hát Love Yourself của ca nhạc sĩ Justin Bieber hay nhất : 

Hôm qua mình đã chia sẻ cho các bạn bài cảm âm Dance Monkey rồi, hôm nay tiếp tục làm thêm một bài Tiếng Anh nữa để tập khả năng cảm âm những bài hát tiếng Anh.

cảm âm love yourself

Vì trình còn gà nên nhiều đoạn chưa đúng rất mong được các bạn thông cảm. Như các bạn cũng đã biết thì bài hát Love Yourself là một bài hát quá nổi tiêng của ca sĩ Justin rồi. Đây là một trong những nam ca sĩ chiếm lượng người hâm mộ nhiều nhất thế giới.

Cảm âm Tone C5( Sáo Đô ) dựa trên nền nhạc gốc bài hát : 

For all the times that you rain on my parade
Fa sol la la sol sol sol la fa fa
And all the clubs you get in using my name
Fa sol la sib sol la sol fa sol la sol
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake
Fa fa sol la do2 sol, fa sol la sol fa fa
You think I'm crying, on my own well I ain't
Fa sol la sib, la sol fa fa sol la sol 
And I didn't wanna write a song 
Do re fa sol la do2 la 
'cause I didn't want anyone thinking I still care
la sib do2 sib la la la fa fa sol la
I don't but, you still hit my phone up
fa sol la, fa sol la fa sol la

And baby I be movin' on and I think you should be somethin'
Do re fa sol la do2 la la sib do2 sib sib sol fa fa
I don't wanna hold back, maybe you should know that
Fa sol la fa sol la, fa sol la fa sol la 
My mama don't like you and she likes everyone
Fa fa fa fa sol la fa fa sol sol fa fa
And I never like to admit that I was wrong
fa fa fa fa la la fa sol sol sol sol fa la 
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on
Fa do2 sib la sol fa sol la la, fa sol la do2 la sol sol
But now I know, I'm better sleeping on my own
Fa fa do2 do2, do2 do2 do2 do2 sib sib la sol
'Cause if you like the way you look that much
Fa fa la la la sol fa la la sol
Oh baby you should go and love yourself
Fa fa sol la fa la sol la fa fa 

And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
Fa fa la la la sol sol fa la la fa fa la 
You should go and love yourself
La fa la fa sol fa fa 
When you told me that you hated my friends
Fa sol la la la sol sol sol la fa fa
The only problem was with you and not them
Fa sol sib sib sib fa fa sol la sol 
And every time you told me my opinion was wrong
Fa sol la do2 la sol fa fa sol la sib la sol fa
And tried to make me forget where I came from
Fa sol la sib sib la la sol fa sol la sol 
And I didn't wanna write a song cause I didn't want anyone thinking I still care
Do re fa sol la do2 la la sib do2 sib la la la fa fa sol la
I don't but, you still hit my phone up
fa sol la, fa sol la fa sol la

And baby I be movin' on and I think you should be somethin'
Do re fa sol la do2 la la sib do2 sib sib sol fa fa
I don't wanna hold back, maybe you should know that
Fa sol la fa sol la, fa sol la fa sol la 
My mama don't like you and she likes everyone
Fa fa fa fa sol la fa fa sol sol fa fa
And I never like to admit that I was wrong
fa fa fa fa la la fa sol sol sol sol fa la 
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on
Fa do2 sib la sol fa sol la la, fa sol la do2 la sol sol
But now I know, I'm better sleeping on my own
Fa fa do2 do2, do2 do2 do2 do2 sib sib la sol
'Cause if you like the way you look that much
Fa fa la la la sol fa la la sol
Oh baby you should go and love yourself
Fa fa sol la fa la sol la fa fa 

And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
Fa fa la la la sol sol fa la la fa fa la 
You should go and love yourself
La fa la fa sol fa fa 
For all the times you made me feel small
Fa sol la la sol sol la fa fa 
I fell in love, now I feel nothin' at all
Fa sol la sib, la sol sol fa sol la sol 
I never felt so low when I was vulnerable 
Fa sol la sib do2 sol fa sol la sol-fa-re
Was I a fool to let you break down my walls?
Fa sol la sib sol sib la fa sol la sol la 
'Cause if you like the way you look that much
Fa fa la la la sol fa la la sol
Oh baby you should go and love yourself
Fa fa sol la fa la sol la fa fa 
And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
You should go and love yourself
'Cause if you like the way you look that much
Fa fa la la la sol fa la la sol
Oh baby you should go and love yourself
Fa fa sol la fa la sol la fa fa 
And if you think that I'm still holdin' on to somethin'
Fa fa la la la sol sol fa la la fa fa la 
You should go and love yourself
La fa la fa sol fa fa 

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads