Cảm âm An Hà Kiều | Nhạc Trung Hoa Hay Nhất Tiktok

Chi Tran

05 tháng 1 2020

Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn bản cảm âm An Hà Kiểu theo nguồn Sáo Trúc Đào Duy : 

cảm âm an hà kiều

Re2 mi2 la2 sol2 la re2 re2 mi2 sol2 mi2

Re2 mi2 la2 sol2 la re2 re2 mi2 sol2 mi2

Mi2 re2 do2 do2 re2 mi2 sol2 mi2

La2 la2 la2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2 la


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trung hoa

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :