Cảm âm Tân Thủy Hử ( Túy Hồng Nhan ) Bản Có Lời Dễ Thổi


Chia sẻ bản nhạc bất hủ Túy Hồng Nhan, hay còn được gọi là Tân Thủy Thử : 

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho anh em một bản nhạc có thể nói là huyền thoại trong làng phim Trung Hoa. Đó chính là bài hát Túy Hồng Nhan trong bộ phim Thủy Hử. Có thể nói đây là một trong những bài hát chỉ có từ "la" thôi mà khiến người ta buồn nến não lòng.

cẩm âm túy hồng nhan

Có lẽ đây cũng là một bàn nhạc buồn hay nhất mình từng nghe, dù mình cũng đã nghe rất nhiều bản nhạc buồn trong và ngoài nước. Và nhắc đến bộ phim Thủy Hử thì chắc anh em cũng biết rồi, đây là một bộ phim được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích mặc dù cái kết hơi buồn một tý. Và sau đây không nói linh tinh nữa mình sẽ chia sẻ phần cảm âm cho anh em.

Cảm âm trên tone Bb4 ( Si giáng ) dựa trên Beat gốc bài hát : 

lá là là lá la là la...
Do2 la la do2 si sol la
là a la là là lá la 
la do2 do2 la la mi2 re2

lá a là lá la là là lá la...
do2 si mi do2 si mi re sol mi
lá a à á a hà ha ...
la mi re sol mi re mi
hà há há a a à à a ...
la mi2 mi2 do2 si la sol mi la
há a ha à hà ha hà...
si sol sol re mi sol mi
là á là há á la là...
la mi2 re2 sol2 mi2 re2-do2-si
lá la lá là la...
si sol sol mi la sol la
há a há à hà a à...
mi2 re2 si sol sol la mi
há à há a hà há a...
do2 la si la la mi2 re2
há a a à à ha...
si la sol sol mi la
hà há a á a à hà ha...
la mi2 re2 do2 si sol la
...
...
hà há há ha ha hà hà ha...
la mi2 mi2 do2 si la sol mi la
há à hà hà ha hà...
do2 si la sol sol sol mi
là há là há a la a là
la mi2 re2 sol2 mi2 re2 do2 la
lá a là à la à la
si sol sol mi la sol la
há a há à hà a à...
mi2 re2 si la sol la mi
há à ha à hà á a...
si sol sol si sol la mi2 re2
há á a à hà à ha ...
si la la sol sol mi la 
hà há ha a à hà a...
la mi2 re2 si la sol sol la

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads