Cảm âm Yên Bình - Tiến Đạt if Huyền Chi | OST Thất Kiếm Anh Hùng

Chia sẻ cảm âm bài hát Yên Bình trong bộ phim Thất Kiếm Anh Hùng theo yêu cầu của bạn Cậu Bánh Ngọt : 


cảm âm thất kiếm anh hùng


Xưa nay đâu ai biết trước ngày mai.
Fa2 fa2 fa2 fa2 sol2 sol2 re2 fa2
Chờ bình yên về sau những con giông không ngờ.
Sib do2 re2 sib do2 re2 do2 sib sib fa
Dù đời này nhiều cam go, sầu tiết chất ngất, muôn câu ca quên ngày tháng qua.
Sib sib sib sib do2 do2, sol sol2 sol2 sol2, mi2 mi2 mi2 mi2 re2 sol2 fa2
Hướng tới chân trời xa.
Re2 re2 do2 sib do2 

Qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn đây, 
Fa2 fa2 fa2 fa2 sol2 sol2 re2 fa2
một niềm tin ngày tươi sáng mãi không phai nhòa.
sib do2 re2 sib do2 re2 sib sib sib fa
Thân nam nhi vượt phong ba, chẳng muốn than van.
sib sib sib sib do2 do2, sol sol2 fa2 fa2
Luôn hiên ngang, sẽ giữ vững không nề.
Mi2 mi2 mi2, mi2 sol2 sol2 fa2 sib
Chỉ mong được yên bình.
Re2 do2 sib do2 sib

Thời gian sẽ rêu phong người ơi.
Do2 re2 fa2 re2 re2 do2 re2
Nhẹ theo gió ta gửi lòng này: Vững tin không ngại khốn khó,
sib do2 fa2 do2 sib sib sib : do2 sib la sol sol2 sol2
 ngại âu lo, mặc dòng đời vẫn vô tình.
sib fa2 fa2, do2 do2 do2 sol2 fa2 sib
Thời gian sẽ rêu phong người ơi.
Do2 re2 fa2 re2 re2 do2 re2
Cuộc đời dẫu qua nhiều bão tố, mong mai này gắn bó, đời vô lo.
Do2 do2 sol2 fa2 do2 fa2 fa2-re2, sib la sol sol2 sol2, do2 fa2 fa2
Sau cơn giông sẽ yên bình.
Fa2 fa2 fa2 sol2 fa2 sib
Chờ nắng lên.
Fa re2 sib

Tone Khác : 

TONE G# + beat gốc

Xưa nay đâu ai biết trước ngày mai.
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 la2 mi2 sol2
Chờ bình yên về sau những con giông không ngờ.
Do2 re2 mi2 do2 re2 mi2 re2 sol2 sol2 sol
Dù đời này nhiều cam go, sầu tiết chất ngất, muôn câu ca quên ngày tháng qua.
Do2 do2 do2 do2 re2 re2, la la2 la2 la2, fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 la2 sol2
Hướng tới chân trời xa.
Fa2 mi2 re2 do2 re2 

Qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn đây,
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 la2 mi2 sol2
một niềm tin ngày tươi sáng mãi không phai nhòa.
Do2 re2 mi2 do2 re2 mi2 do2 do2 do2 sol
Thân nam nhi vượt phong ba, chẳng muốn than van.
Do2 do2 do2 do2 re2 re2, la la2 sol2 sol2
Luôn hiên ngang, sẽ giữ vững không nề.
Fa2 fa2 fa2, fa2 la2 la2 sol2 do2-re2-do2
Chỉ mong được yên bình.
Mi2 re2 do2 re2 do2

Thời gian sẽ rêu phong người ơi.
Re2 mi2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2
Nhẹ theo gió ta gửi lòng này: Vững tin không ngại khốn khó,
Do2 re2 sol2 re2 do2 do2 do2 : re2 do2 si la2 la2 la2
ngại âu lo, mặc dòng đời vẫn vô tình.
Do2 sol2 sol2, mi2 mi2 mi2 la2 sol2 re2
Thời gian sẽ rêu phong người ơi.
Re2 mi2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2
Cuộc đời dẫu qua nhiều bão tố, mong mai này gắn bó, đời vô lo.
Re2 re2 la2 sol2 re2 sol2 sol2-mi2, do2 sib la la2 la2, re2 sol2 sol2
Sau cơn giông sẽ yên bình.
Sol2 sol2 sol2 la2 sol2 do2
Chờ nắng lên.

Sol re2 do2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads