Cảm âm Giấc Mộng Quan San - OST Tam Quốc Chí

Chia sẻ cảm âm bài hát Giấc Mộng Quan San trong nhạc phim Tam Quốc Chí : 

cảm âm giấc mộng quan sai


Tìm trong nhân thế lương duyên ngàn năm, được bao lòng trung 
La si do2 re2 si la sol la, sol la sol la 
Tìm trong thế thái giấc mơ hùng anh, được thua  thiện ác
La si do2 re2 si la sol la, sol la sol mi2
Giang sơn gấm hoa .. nghiêng ngả  bóng hồng
Mi2 mi2 mi2 re2....re2 mi2 re2 do2
Bậc hiền nhân giữa dương gian là đây..Ngọa long, Phượng Sồ... 
La la si re2 si si la si sol la sol la
2.
Rời khỏi chốn.. hoang sơ tịch liêu, nhục vinh ngàn phương
La si re2.. si si la si, sol la sol la
Lìa xa.. nước mắt giai nhân, thành người viễn xứ 
La si..si re2 si si, sol la sol mi2
Một nét thao binh, họa cả sơn hà
Mi2 fa2 mi2 re2, re2 mi2 re2 do2
Giấc mộng quân tử chi giao ngày sau..mộng ngút ngàn cao...
Re2 si do2 re2 si si la si...re2 fa2 re2 mi2

Ref :

Hỏi lòng trung có thấu trời cao...còn ngăn cách được sao?
Mi la si do2 do2 la si mi... re mi fa re mi
Chỉ cần mong thấy ánh bình minh...ngời trên đường phục quốc
Mi la si do2 do2 la si mi... la do2 la do2 re2 mi2 
Thống thiết ..gian hùng  ! Dấy binh động trời cao
Fa2 fa2 mi2 re2..! Mi2 re2 do2 si do2
Một chữ anh tài : là trọn kiếp dọc ngang ...
Do2 re2 do2 si : sol sol mi2 re2 mi2

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads