Cảm âm Lạnh Lẽo - OST Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Hoa Đào

Giới thiệu hài hát Lạnh Lẽo, đây là một số bài hát rất hay được khán giả rất yêu thích trong thời gian qua : 

Trong bài viết này tiếp tục là một nhạc phim mình xin được chia sẻ với các bạn cảm âm bài hát Lạnh Lẽo, theo thống kê đây là một trong những bài hát được tìm kiếm cảm âm sáo trúc rất nhiều trong thời gian qua.
cảm âm lạnh lẽo

Và bản thân mình thấy giai điệu bài này rất hay và được rất nhiều các anh em chơi nhạc cụ Cover và đặc biệt là bộ môn sáo trúc.

Cảm âm bài hát Lạnh Lẽo hay nhất dành cho sáo trúc : 

sib sib sib la sib, la sib,sib sib la sib, do2 la, la la sol la
sol la, la la sol la sol fa sol…
sol fa re fa do re…

sib sib sib la sib, la sib,sib sib la sib,
do2 la, la la sol la
sol la, la la sol la sib la fa sol…

sol re2 do2 re2……

Điệp Khúc

sol re2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 re2 sol
la la la sib la re fa fasol fa
sol re2 re2 do2 re2 do2 re2 fa2 re2
do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2 sol2

sol re2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 dore2 sol
la la la sib la re fa fasol fa
sol re2 re2 do2 re2 do2 re2 fa2 sib2 la2 sol2 fa2 re2
fa2…sol2 re2 fa2 re2 fa2 sol2

so2 fa2 re2 fa2
sib2 la2 sol2 fa2 sol2

Đoạn chuyển tone :

la mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2 la
lasi si si do2 si mi sol la sol
la mi2 mi2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2
re2 mi2 sol2 la2, la2 sol2 la2…

la mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2 la
lasi si si do2 si mi sol la sol
la mi2 mi2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 do3 si2 la2
sol2 mi2..sol2
la2 mi2 sol2 mi2 sol2 la2…

la2 mi2 sol2 mi…sol2 do3 si2 la2 sol2 la2…

Nguồn : Sáo Trúc Hoàng Anh

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads

ads