Cảm âm Phù Dung Vũ - Được dịch từ Sheet Nhạc

Chi Tran

02 tháng 2 2020

Chia sẻ cảm âm bài hát Phù Dung Vũ đây là bản được dịch từ Sheet nhạc được mình sưu tập từ Facebook : 


cảm âm phù dung vũ


Mi sol la ... la mi2 re2
La sib re2 do2... do2 la sol mi
Mi sol la... la sol2 mi2 mi2 re2
La sib do2.. do2 mi2 re2
Sib sol mi la la

Điệp khúc 

Mi2 re2 ... mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 la re2
Re2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 la do2
Re2 do2 la sol la2 sol2 mi2 re2 mi2
Mi2 re2... mi2 re2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 la re2
Re2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 la do2
Re2 do2 la sol mi sol do2 la

Ngoài ra các bạn cũng có thểm xem thêm cảm âm nhạc hoa !


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trung hoa

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :