Cảm âm Đáp Án Của Bạn - Nhạc Tiktok Hay Nhất

Cảm âm bài hát Đán Án Của Bạn nhạc trung hoa hay nhất : 

cảm âm đáp án của bạn

Fa fa fa fa sol fa fa
Fa fa fa fa sol la
Đô la la sib la sol

Fa fa fa fa sol fa fa
Đô fa fa fa sol la
Đô2 đô2 đô2 fa sol

La sol fa
Fa la đô2 rê2
Rê2 đô2 đô2
Đô2 đô2 la sol

La sol fa
Fa la đô2 rê2
Fa2 rê2 đô2 đô2 fa2 sol2

Fa fa2 mi2 rê2 mi2 fa2
Fa2 fa2 fa2 rê2 mi2 mi2 rê2
Rê2 rê2 rê2 
Đô2 sol fa la đô2
Đô2 đô2 la sol

Fa fa2 mi2 rê2 mi2 fa2
Fa2 fa2 fa2 rê2 mi2 mi2 rê2
Rê2 rê2 fa2 sol2 fa2 sol2 la2
La2 sib2 la2 sol2
Mi2 mi2 fa2 fa2...

Nguồn : Sáo Trúc Vì Mạnh Nghĩa
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads