Cảm âm bài Chân Ái - Orange x Khói x Châu Đăng Khoa

Cảm âm bài hát Chân Ái : 

Tự dưng buồn thế
La do2 la do2
Tự dưng lặng lẽ
La si la si 
Tự dưng nhỏ bé
La do2 la do2
Tự dưng cần có ai vỗ về
La re2 re2 mi2 re2 do2 la 
Tự dưng mỏng manh 
La do2 la do2
Tự dưng cảm lạnh 
La si la si 
Tự dưng nhìn quanh
La do2 la do2
Tự dưng cần có ai bên cạnh 
La re2 re2 mi2 re2 do2 la 
Pre
AAAAAAAAAAAAAA
La la2 sol2 la la2 sol2 
AAAAAAAAAAAAAA
La la2 sol2
Yêu nhau thôi đừng hứa xa xôi!
La2 la2 la2 si2 do3 si2 la2 
AAAAAAAAAAAAAA
La la2 sol2 la la2 sol2 
AAAAAAAAAAAAAA
La la2 sol2 
Yêu nhau đi còn đắn đo gì ?!
La2 la2 la2 si2 do3 si2 la2 
Chorus :

Hình như em yếu đuối ,  cần một người
La mi2 mi2 mi2 mi2, si si si 
Dang đôi tay nói “có anh đây rồi “
Re2 re2 re2 re2 mi2 re2 do2 la 
Hình như em trống vắng , sợ một mình
La mi2 mi2 mi2 sol2, si si si
Sao anh không mau nói câu tỏ tình
Re2 re2 re2 re2 mi2 re2 do2 la 
uuuuuuuuuuuuuuu
La2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 la
uuuuuuuuuuuuuuu
la2 sol2 mi2 sol2
uuuuuuuuuuuuuuu
La2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 la
Yêu em là chân ái 
Do2 do2 si do2 fa2 mi2 
uuuuuuuuuuuuuuu
La2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 la
uuuuuuuuuuuuuuu
la2 sol2 mi2 sol2
uuuuuuuuuuuuuuu
La2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 la
Nên anh chớ ngần ngại 
Do2 do2 do2 si la

Xem full tại đây !
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads