Cảm âm Một Bái Này nhạc Tiktok cực hót 2020

Cảm âm bài hát Một Bái Này, đây là một bài hát rất hót được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội Tiktok : 

cảm âm một bái này

Re la sol la re so fa
la sol la do2 do2 fa-mi re
Re2..sol2 sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 re2 fa sol la
Re2 re2 do2 re2 fa fa-sol, re2 do2 re2 fa2 fa2 la sol sol fa
Sol la do2 re2 do2 re2 la sol fa sol la do2 do re


Re2 sol2-la2 sol2 la2 fa2-re2 sol2 fa2, la2 la2 mi2 re2 re2-do2
La sol la do2 re2 do2 re2 fa2 sol2 re2-re2 la2 sol2 sol2
La2 la2 sol2 la2 do3 re2 sol2-fa2, la2 la2 mi2 re2 re2-do2
La la sol la do2 re2 do2 re2 fa2, sol2 la2 do2 re2

Fa2 fa2 sol2 la2 la2 sol2, sol2 la2 mi2 re2 do2 re2
La2 sol2 la2 re2 la2 sol2, sol2 la2 la2 re2 la2 sol2 fa2
Fa2 fa2 sol2 la2 la2 sol2, sol2 la2 mi2 re2 do2 re2 x4 

Nguồn Youtube : Đức Huy Official
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads