Cảm âm Một Lạy Này - Nhạc Tiktok HAY NHẤT

Chi Tran

18 tháng 4 2020

Cảm âm bài hát Một Lạy Này, đây là một bài hát rất hót trên mạng xã hội Tiktok : 

cảm âm một lạy này

Đoạn 1
La la-son la-rê son-fa
La -son la đố đố mi -rề
Đô-Rề son son son fa-mi-rê-dô, rề fa son la
Rế rế-đô rế fa la-son
Rê đô rê fa fa la-son fa
Son la-đô-la-đô, rế-đô rế la-son fa
Son la-đố đồ-rề
Rề son-lá son-la rề son-fa
La la la mi rê rê-đồ
La-son la- đô rê-đô rê-fa, son rề la la-son
La la -son la-đố rề son-fa
La la la mi rê rê-đồ
La-son la đô-rê fa-đô-rê fa
Son la đô fa-rề
Đoạn 2
La la-son la-rê son-fa
La -son la đố đố mi -rề
Đô-Rề son son son fa-mi-rê-dô, rề fa son la
Rế rế-đô rế fa la-son
Rê đô rê fa fa la-son fa
Son la-đô-la-đô, rế-đô rế la-son fa
Son la-đố đồ-rề
Rề son-lá son-la rề son-fa
La la la mi rê rê-đồ
La-son la- đô rê-đô rê-fa, son rề la la-son
La la -son la-đố rề son-fa
La la la mi rê rê-đồ
La-son la đô-rê fa-đô-rê fa
Son la đô fa-rề
 Đoạn 3
La son la rê
Son la la rê
Fa fa son la
Son la la son mi đồ rê
La son la rê
Son la la rê
Fa fa son la
Son la la son mi đồ rê

Đoạn 4
La son la rê
Son la la rê
Fa fa son la
Son la la son mi đồ rê
La son la rê
Son la la rê
Fa fa son la
Son son son la đô, mi rê đô rê

Nguồn : Sáo trúc Vạn Phong


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trung hoa

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :