Cảm âm Ở Dơ Thế Em - Jack (J97) Demo


Cảm âm bài hát Ở Dơ Thế Em tone Bb (Si Giáng) chuẩn bản Demo Gốc : 


cảm âm ở dơ thế em

Thật lòng anh muốn muốn nói em nghe những gì 
Sol do2 re2 mi2 mi2 fa2 mi2 re2 re2 do2
Thật lòng anh muốn muốn nói em nghe nhiều lắm 
Sol re2 mi2 fa2 mi2 fa2 re2 re2 do2 mi2
Không biết em có còn ở lại để nghe anh nói không ? 
Mi2 fa2 mi2 re2 do2 la la la do2 do2 mi2 re2 
Không biết em có còn ở lại để nghe anh nói không ? 
Re2 mi2 re2 do2 sol mi sol la do2 do2 re2 do2

Babe babe em ở đâu 
Sol sol sol mi-re sol 
Babe babe em ở đâu 
Sol sol mi re mi 
Giờ này đã về nhà chưa em còn ở đâu đó 
Sol sol do2 si do2 re2 do2 do2 si do2 re2 mi2
Babe babe em ở đâu 
Sol sol sol mi-re sol 
Babe babe em ở đâu 
Sol sol mi re mi 
Giờ này đã về nhà chưa em còn ở đâu đó 
Sol sol do2 si do2 re2 do2 do2 si do2 re2 mi2

Ở dơ thế em sao mà giờ này chưa tắm 
Do2 mi2 sol2 fa2 mi2 re2 sol sol re2 mi2
Ở dơ thế em bây giờ là 6 giờ rồi 
Sol do2 mi2 re2 do2 si si do-re2 sol sol
Ở dơ thế em sao mà giờ này mà không tắm
Do2 mi2 sol2 fa2 mi2 re2 sol sol re2 mi2
Ở dơ thế em thôi mà về nhà tắm đi
Sol do2 mi2 re2 do2 si si si re2 do2
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads