Cảm âm Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em - Juun Đăng Dũng

Chi Tran

24 tháng 4 2020

Cảm âm bài hát Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em do ca sĩ Đăng Dũng thể hiện : 

Tone A4 

La Son La Son La Đo2, Mi Re Mi Son Do
La Son La Son La Đo2, Mi Re Mi Do2 La
Re2 Do2 Re2 Do2 La. Re2 Mi2 Mi2 Re2 Do2
Re La Son Fa Re Fa Son, Son La Re
Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2, Re2 Mi2 Fa2 Son2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 La
Do2 Re2 Mi2 Fa2 Fa2 Re2 Do2 Do2
Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2, Re2 Mi2 Fa2 Son2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 la
Đo2 Re2, Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Do2# D02# Re2 Mi2
Fa Mi Re Do Re, Re2 Re2 Do2 Re2 Mi2 La2 Son2 La2 Do2 La
Fa Fa Mi Re Do Re Re2 re2 Do2 Re2, Mi2-Do2 La
Fa Son La Son La Re2 Re2 Mi2 Fa2 Son2 Mi2 Re2 Do2 La Do2
Re La Son Fa Re Fa Son Son La Re
Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa Son2 La2 Son2 Fa2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Son2 Do2
Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Son2 La2 Son2 Fa2 Do3 La2
Re2 Fa2 La2 Son2 La2 Son2 La2 Son2, Re2 Son2 Mi2 Re2 Do2 La Son
Fa2 Mi2 Re2, Fa2 Son2….. Mi2 Re2
Đoạn 2
Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2, Re2 Mi2 Fa2 Son2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 La
Do2 Re2 Mi2 Fa2 Fa2 Re2 Do2 Do2
Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2, Re2 Mi2 Fa2 Son2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 la
Đo2 Re2, Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Do2# D02# Re2 Mi2
Fa Mi Re Do Re, Re2 Re2 Do2 Re2 Mi2 La2 Son2 La2 Do2 La
Fa Fa Mi Re Do Re Re2 re2 Do2 Re2, Mi2-Do2 La
Fa Son La Son La Re2 Re2 Mi2 Fa2 Son2 Mi2 Re2 Do2 La Do2
Re La Son Fa Re Fa Son Son La Re
Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa Son2 La2 Son2 Fa2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Son2 Do2
Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Son2 La2 Son2 Fa2 Do3 La2
Re2 Fa2 La2 Son2 La2 Son2 La2 Son2, Re2 Son2 Mi2 Re2 Do2 La Son
Fa2 Mi2 Re2, Fa2 Son2….. Mi2 Re2

Kết
Re2 Fa2 La2 Son2 La2 Son2 La2 Son2, Re2 Son2 Mi2 Re2 Do2 La Son
Fa2 Mi2 Re2, Fa2 Son2….. Mi2 Re2

Nguồn Youtube : Nghị Sáo


Copy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Cảm âm nhạc trẻ

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :