Cảm âm Thích Thì Đến - Lê Bảo Bình | Bản Chuẩn Chính Thức


Cảm âm bài hát Thích Thì Đến Bản Đầy Đủ do ca sĩ Lê Bảo Bình thể hiện : 


cảm âm thích thì đến

Tone gốc D (Tone Rê)


Ta còn gì để nói , chấm dứt là cách tốt thôi
Do2 la la do2 re2-mi2, mi2 mi2 la mi2 mi2 re2 
Hai người dưng ngược lối , suy nghĩ chi em ơi
Si sol si sol re2, do2 re2 si la la 
Hà cớ chi níu kéo , 
La mi2 re2 mi2 mi2 
cuộc tình ta đã héo khô anh phải lùi lại một bước
mi2 re2 re2 mi2 si2 la2 sol2 mi2 sol2 la la sol la
x2:Trả cho em sự tự do, trả cho em những lời nói dối
Mi mi mi re re mi, re mi mi mi re sol sol
Trả cho em những vết thường em xếp ngăn nấp vào anh bao ngày
Mi si si la re2 si si re2 si re2 sol la sol mi 
Người dưng không cần quan tâm ,
Re mi mi re mi mi 
yêu đương gì đâu hỏi thăm
mi mi re mi re2 do2-si
Hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm
Si si si do2 re2 re2 re2 sol la la 

Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy
La mi2 la la la sol la sol la la do2 re2 
Ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên này
Re2 si si do2 re2 re2 re2 si si mi sol mi 
Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý
Do2 la sol sol la la do2 do2 si si do2 re2 

Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi
Re2 re2 do2 si si-re2 re2 mi2 re2 mi2 la sol la 
Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng
La do2 la sol la sol la do2 si si do2 re2 
Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời
Re2 re2 si do2 re2 si do2 re2 si sol la mi 
Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi
Mi mi sol la la sol sol mi mi re re  
Nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi
La sol mi sol si do2 sol mi sol mi la

Cảm âm Mão Mèo

Ta còn gì để nói, Chấm dứt là cách tốt thôi
Fa re re fa son la.la la re la la son
Hai người dưng ngược lối, Suy nghĩ chi em ơi
Mi do mi do son .fa son fa re re
Hà cớ chi níu kéo, Khi cuộc tình ta đã héo khô
Re la son la la .la son son la mi2 ,i2 re2 do2
Anh phải lùi lại một bước, Trả cho em sự tự do
La do2 re re do re .son la la son son la
Trả cho em những lời nói dối
Son la la la son do2 do2
Trả cho em những vết thương
La mi2 mi2 mi2 son2 mi2
Em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày
Mi2 fa2 mi2 fa2 do2 re2 do2 la

Người dưng không cần quan tâm
Son la la son la la
Yêu đương gì đâu hỏi thăm
La la son la son2 mi2
Hôm nay anh vấp ngã, chỉ biết nhìn xa xăm
Mi2 mi2 mi2 fa2 son2 /son2 son2 do2 re2 re2
[ Chorus ]
Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy
Re2 la2 re2 re2 re2 ,do2 re2 do2 re2 re2 fa2 son2
Ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên đây
Son2 mi2 mi2 fa2 son2. La2 son2 do2 do2 son do2 la
Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý
Fa2 mi2 do2 do2 re2 ,re2 la2 la2 mi2 mi2 fa2 son2
Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi
Son2 son2 fa2 mi2 son2 ,son2 la2 son2 la2 son2 do2 re2Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng
Re2 fa2 mi2 do2 re2 . do2 re2 fa2 mi2 mi2 fa son2
Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời
Son2 fa2 mi2 fa2 son2.mi2 fa2 fa2 mi2 do2 re2 do2 la
Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi
La la do2 re2 re2. Do2 do2 la do2 la son
Nấp sau những mong muốn nhất thời của em..m...vậy thôi

Re2 do2 la do2 mi2, fa2 do2 la do la re2
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads