Cảm âm Tiếng Đàn Bầu - Tùng Dương x Trọng Tấn

Cảm âm bài hát Tiếng Đàn Bầu bài hát được thể hiện rất thành công bởi Tùng Dương và Trọng Tấn : 


cảm âm tiếng đàn bầu

Lẳng tai nghe... đàn bầu ,
Mi-si-re2 la la mi re
 thánh thót... trong đêm thâu,
La la ...fa# fa# mi
Tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ ,
Re2 sol sol si la re2 re2 la re2 la-re2
cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, 
si-la sol mi sol la, si si si la-si re2
tích tịch tình tình tang, 
re2 mi sol sol la
tích tịch tình tình tang........
re2 mi sol sol la 
Tiếng đàn bầu Việt Nam, ngân tiếng vang trong gió...... 
Re2 sol sol la do2 re2, re2 mi2 do2 re2 mi2 mi2
Ôi ! cung thanh, cung trầm rung lòng người sâu thẳm,
Re2 ! do2 do2, si-la sol la sol sol la sol re
Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí .........Minh.
Sol la sol si la, do2 re2 do2 mi2 sol2 mi2....re2 re2


Tiếng đàn bầu thuở xưa cũng thương Kiều nức nở :
Re2 sol sol si la re2 re2 la re2 la-re2
than mình chẳng tự do, bi ai dân mất nước, 
si-la sol mi sol la, si si si la-si re2
não ruột từng đường tơ ,não ruột từng đường tơ...
re2 mi sol sol la,re2 mi sol sol la 
Tiếng đàn bầu ngày nay như tiếng người chiến thắng.....
Re2 sol sol la do2 re2, re2 mi2 do2 re2 mi2 mi2
đang vang vang ca rằng, cả đời đời ơn Đảng...
Re2 do2 do2, si-la sol la sol sol la sol re
Việt Nam ngời vinh quang,Việt Nam ngời vinh ......quang.
Sol la sol si la, do2 re2 do2 mi2 sol2 mi2....re2 re2
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads