Cảm âm Gà Gáy - Con Gà Gáy Le Té | Nhạc Thiếu Nhi

Chi Tran

01 tháng 5 2020

Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi.
La sol si la si la sol mi sol sol
Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi.
Sol si si la si la sol mi re re
Nắng sớm lên rồi, dậy đi nương hỡi ai ời ai ơi. 
Si si la sol re mi sol la sol mi la la
Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi.
Re re mi sol la sol mi sol solCopy bài viết nhớ dẫn link gốc để tránh bị bản quyền

Bài đăng mới Bài đăng cũ
Nhạc thiếu nhi

Bình luận bài viết :

Bài viết liên quan :