Cảm âm Nếu Có Một Ngày - Hương Ly Bản Chuẩn

Chia sẻ cảm âm bài hát Nếu Có Một Ngày do Hương Ly thể hiện :

Cảm âm Karaoke Tone gốc D (Tone Rê)

Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười
La2 la2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2 la
Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi
La2 la2 re2 re2 sol2 sol2 fa2 sol2 la2 la2
Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người 
La2 la2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2 la 
Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi
La2 la2 re2 sol2 mi2 fa2 mi2 fa2 do2 re2 
Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai 
La la do2 re2 re2 re2  do2 do2 do2 sol sol la 
Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 
Sol la do2 do2 sib sib do2 re2 re2 mi2 do2 la
Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 
Sol la do2 re2 re2 re2 do2 do2 sol la do2 fa


Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 
La sol la sol re sol fa sol la 
Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này
La2 la2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2 la
Nếu có một ngày lá bỗng rụng rời xa cây
La2 la2 re2 re2 fa2 sol2 fa2 sol2 la2 la2 
Xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều
La2 la2 re2 re2 do2 re2 la do2 mi2 la
Phía trước là mây bình minh sao vạt nắng chiều
La2 la2 re2 sol2 re2 mi2 re2 do2 mi2 re2 

Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười
La2 la2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2 la
Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi
La2 la2 re2 re2 sol2 sol2 fa2 sol2 la2 la2
Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người 
La2 la2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2 la 
Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi
La2 la2 re2 sol2 mi2 fa2 mi2 fa2 do2 re2 
Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai 
La la do2 re2 re2 re2  do2 do2 do2 sol sol la 
Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 
Sol la do2 do2 sib sib do2 re2 re2 mi2 do2 la
Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 
Sol la do2 re2 re2 re2 do2 do2 sol la do2 fa
Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 
La sol la sol re sol fa sol la 

Vì vậy anh sẽ yêu em như ta chẳng còn ngày mai 
Sol la do2 re2 re2 re2 do2 do2 do2 sol sol la
Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 
Sol la do2 do2 sib sib do2 re2 re2 mi2 do2 la
Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 
Sol la do2 re2 re2 re2 do2 do2 sol la do2 fa

Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 
La sol la sol re sol fa sol la 
Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này
La2 la2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2 la
Nếu có một ngày lá bỗng rụng rời xa cây
La2 la2 re2 re2 fa2 sol2 fa2 sol2 la2 la2 
Xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều
La2 la2 re2 re2 do2 re2 la do2 mi2 la
Phía trước là mây bình minh sao vạt nắng chiều
La2 la2 re2 sol2 re2 mi2 re2 do2 mi2 re2 
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads