Cảm âm Tình Anh - Đình Dũng by Hocsaotruc

Chia sẻ cảm âm bài hát Tình Anh do ca sĩ Đình Dũng thể hiện : 


Tone gốc G (tone Sol)

Thuyền xa sông
Mi la la 
Thuyền tìm ra biển lớn
Mi mi do2 re2 mi2
Theo tiếng gọi
Mi2 mi2 re2
Ngàn con sóng khơi xa
La re2 mi2 mi2 mi2
Thuyền có hay
La mi2 re2 
Sông lặng lòng yên ả
Do2 la la sol mi
Vẫn đợi thuyền
Sol re mi
Nhớ bến sẽ quay về
Si do2 re2 si la 


Ngày em đi
Mi la la 
Để mình anh đứng đó
Mi mi do2 re2 mi2
Em có hay
Mi2 mi2 re2
Lòng anh mãi thương em
La re2 fa2 mi2 mi2
Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ
La mi2 re2 do2 la sol la mi
Rơi vì người đi mãi không về
Sol re mi si re2 si la 

Có phải em là con thuyền nhỏ kia
Sol2 mi2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2-la2 
Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã
Re2 re2 sol2 mi2 sol2 do2 la la mi2 
Có phải em vội quên đi tất cả
Mi2 do2 re2 sol la la si mi
Ngày sông thuyền
La la mi
Thủy chung một bến đò
Do2 re2 do2 re2 la  

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp
Sol2 la2 sol2 mi2 sol2 sol2 mi2-sol2  la2
Có biết bao
la2 do3 sol2 
Con thuyền phải lênh đênh
do2 la la mi2 mi2
Về bên anh không ồn ào sóng cả
La2 re2 re2 do2 la la si mi  
Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh
Sol sol sol sol mi mi mi la 

Thuyền xa sông
Mi la la 
Thuyền tìm ra biển lớn
Mi mi do2 re2 mi2
Theo tiếng gọi
Mi2 mi2 re2
Ngàn con sóng khơi xa
La re2 mi2 mi2 mi2
Thuyền có hay
La mi2 re2 
Sông lặng lòng yên ả
Do2 la la sol mi
Vẫn đợi thuyền
Sol re mi
Nhớ bến sẽ quay về
Si do2 re2 si la 

Ngày em đi
Mi la la 
Để mình anh đứng đó
Mi mi do2 re2 mi2
Em có hay
Mi2 mi2 re2
Lòng anh mãi thương em
La re2 fa2 mi2 mi2
Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ
La mi2 re2 do2 la sol la mi
Rơi vì người đi mãi không về
Sol re mi si re2 si la

Có phải em là con thuyền nhỏ kia
Sol2 mi2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2-mi2-la2 
Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã
Re2 re2 sol2 mi2 sol2 do2 la la mi2 
Có phải em vội quên đi tất cả
Mi2 do2 re2 sol la la si mi
Ngày sông thuyền
La la mi
Thủy chung một bến đò
Do2 re2 do2 re2 la  

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp
Sol2 la2 sol2 mi2 sol2 sol2 mi2-sol2  la2
Có biết bao
la2 do3 sol2 
Con thuyền phải lênh đênh
do2 la la mi2 mi2
Về bên anh không ồn ào sóng cả
La re2 re2 do2 la la si mi  
Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh
Sol sol sol sol mi mi mi la 

Có phải em là con thuyền nhỏ kia
Sol2 mi2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2-la2 
Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã
Re2 re2 sol2 mi2 sol2 do2 la la mi2 
Có phải em vội quên đi tất cả
Mi2 do2 re2 sol la la si mi
Ngày sông thuyền
La la mi
Thủy chung một bến đò
Do2 re2 do2 re2 la  

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp
Sol2 la2 sol2 mi2 sol2 sol2 mi2-sol2  la2
Có biết bao
la2 do3 sol2 
Con thuyền phải lênh đênh
do2 la la mi2 mi2
Về bên anh không ồn ào sóng cả
La re2 re2 do2 la la si mi  
Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh
Sol sol sol sol mi mi mi la 

Về bên anh không ồn ào sóng cả
La re2 re2 do2 la la si mi  
Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh
Sol sol sol sol mi mi mi la 
Mới hơn Cũ hơn

ads

ads